Liječenje kompliciranih infekcija kože i mekih tkiva

117 Polaznika na ovom tečaju

Većina infekcija kože i kožnih struktura je nekomplicirana. Međutim komplicirane infekcije kože su popraćene sistemskim znacima infekcije i mogu biti opasne po život ili udove, sa bakterijemijom ili sepsom. Vrlo je širok dijapazon mogućih uzročnika sa Staphylococcus aureusom kao najčešćim, a nerijetko sa sojevima koji su rezistentni na većinu antibiotika, poput MRSA-e.

Upravo zbog neophodnosti čekanja na rezultate mikrobioloških testova inicijalna terapija se zasniva na emprijiskoj primjeni antibiotika vođenoj sa lokalnim obrascem rezistecijskog profila najčešćih uzročnika. Tigeciklin je noviji antibiotik iz grupe glicilciklinskih antibiotika koji pokazuje aktivnost protiv bakterija rezistentnih na antibiotike kao što su VRE, MRSA, ESBL Gram negativne i karbapenem-rezistentne bakterije. O svemu ovome se upravo i govori u ovoj jako zanimljivoj i edukativnoj CME aktivnosti pripremljenoj od strane jednog od nacionalnih eksperata iz oblasti infektologije.

Ova aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante infektologije, dermatologije, pedijatrije, hirurških grana, interne i porodične medicine, a primjerena je i za magistre farmacije.

Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

VIDEO NAJAVA SADRŽAJA TEČAJA


Tečaj je omogućila farmaceutska kompanija Pfizer, Predstavništvo Sarajevo


Autor aktivnosti:

RUSMIR BALJIĆ

RUSMIR BALJIĆ [ Doc.dr.sc. ]

 

specijalista infektologije
Klinika za infektivne bolesti
KCU Sarajevo
Sarajevo, BiH

Tečaj je sponzoriran od strane farmaceutske kuće Pfizer, Predstavništvo Sarajevo. Sadržaj tečaja je neovisno kreiran od strane autora.


Slušajte podcast epizodu tečajaPOKRENI TEČAJ

Nastavni plan tečaja

UVODNE NAPOMENE
InkKoz: podaci o tečaju 00:05:00
EDUKACIJSKI MODUL
InfKoz: nastavni modul 00:20:00
ZAVRŠNI TEST
InfKoz: Završni test i evaluacija znanja 00:10:00
2022 © CME.ba Sva prava zadržana. Proudly made with Apple.