• 0( 0 RECENZIJE )
    204 POLAZNIKA

    Teško da se bilo koji zdravstveni profesionalac u svojoj praksi nije susreo sa barem minornom ranom koju je trebao/la zbrinuti. Ako ništa u nekoga od ukućana ili članova porodice. Sve rane nakon zarastanja ostavljaju ožiljak – neke veći, neke manji. Čak 30% rana zarasta u nekoj od patoloških formi formiranja ožiljka. Upravo su rane i ožiljci tema ovog revijalnog predavanja, kao i prezentacija dva jako dobra preparata na našem tržištu koji se koriste za tretman…

    POKRENI