• 0( 0 RECENZIJE )
    30 POLAZNIKA

    Psorijaza je hronično, sistemsko, inflamatorno, genetski predisponirano, imunološki posredovano oboljenje nepredvidivog toka i kliničkog ispoljavanja koje primarno zahvata kožu i zglobove. Udružena je sa brojnim komorbiditetima i konsekvencama koje snažno utiču na kvalitet života oboljelih osoba. Pojava biološke terapije, posebno anti TNF-alfa lijekova, promijenila je način i ishode terapije u…

    POKRENI