• 0( 0 RECENZIJE )
    38 POLAZNIKA

    Tretman karcinoma dojke se ubrzano mijenja zadnjih godina, a zajedno sa njime se transformiraju brojne paradigme u njegovom liječenju. Posebna transformacija se događa na polju liječenja ranog karcinoma dojke (EBC) gdje je osnovni cilje tretmana potpuno izlječenje i gdje bi pacijenticama trebalo pružiti najefikasniju dostupnu terapiju. T-DM1 je novi konjugat anititijela i citotoksika, u ovom slučaju trastuzumaba (T) i citotoksičnog DM1 – emtanzina, derivata majtanzina, koji pripada grupi inhibitora mikrotubula. Ovaj konjugat omogućava vrlo specifično…

    POKRENI