• 0( 0 RECENZIJE )
    10 POLAZNIKA

    ASCLEPIOS studije su randomizirane, dvostuko slijepe, dvostuko maskirane studije faze III s paralelnim skupinama i fleksibilnim trajanjem (do najviše 30 mjeseci), u kojima se uspoređivala efikasnost i sigurnost primjene lijeka ofatumumab, u odnosu na teriflunomid, kod bolesnika s relapsnom multiplom sklerozom (RMS). U ispitivanjima ASCLEPIOS I i II, u širokoj populaciji pacijenata sa RMS-om, ofatumumab je u usporedbi s teriflunomidom pokazao značajno smanjenje stope relapsa i aktivnosti bolesti prema nalazu magnetne rezonance, uz primjeren sigurnosni…

    POKRENI