• 0( 0 RECENZIJE )
    59 POLAZNIKA

    Duboka venska tromboza (DVT) je ogroman javno zdravstveni problem sa posljedičnom plućnom tromboembolijom koja i u do 30% pacijenata prema svjetskim statistikama, završava letalno. Smatra se da je oko 15% svih iznenadnih smrti uzrokovano tromboembolijom. Venska tromboza dubokih vena donjih ekstremiteta je najčešće ishodište tromba koji uzrokuju plućnu tromboemboliju, ali se i do 80% DVT uopšte ne ispoljava klinički. Preko 50% svih internističkih pacijenata su u riziku od tromboembolije, a rizik značajno raste u hospitaliziranih…

    POKRENI