• 0( 0 RECENZIJE )
    88 POLAZNIKA

    Venski tromboembolizam (VTE) se sastoji iz 2 klinička entiteta – duboke venske tromboze i pulmonalnog embolizma, sa zastupljenošću od oko 2% u ukupnoj populaciji. Tačna dijagnoza VTE je iznimno važna – ako se ne dijagnosticira ili prikladno ne tretira, ovo stanje može biti fatalno ili ostaviti brojne, ozbiljne i doživotne posljedice. U ovom iscrpnom tečaju na ovu temu, autorica daje jako detaljan revijalni prikaz svega onoga što bi svaki kliničar trebao da zna o  VTE,…

    POKRENI