Uslovi korištenja

1. Opšti uslovi

Internet portal CME.ba i pripadajuće mobilne aplikacije CME.ba su u vlasništvu DSO “Portal CME.ba”, Tuzla (u daljnjem tekstu: CME.ba). Za vrijeme korištenja Portala CME.ba ili pripadajućih mobilnih aplikacija, primjenjuju se ovdje navedena pravila i opšti uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni u Bosni i Hercegovini.

CME.ba je Internet portal namjenjen edukaciji ljekara, farmaceuta, stomatologa, medicinskih biohemičara, medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika, kao i studenata koji se školuju za gore navedena zanimanja. Prihvaćanjem ovih uslova garantujete da ste zdravstveni djelatnik ili student gore navedenih zanimanja. Informacije koje ovdje nađete nisu zamjena za Vaše znanje i iskustvo na temelju kojih donosite odluku o određenom dijagnostičkom ili terapijskom postupku.

CME.ba zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove opšte uslove korištenja te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene opštih uslova korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

 

2. Korištenje sadržaja

Korištenjem sadržaja korisnik CME.ba prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja, te prihvaća koristiti sadržaj portala CME.ba isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost. Preporuke i upute navedene na ovome portalu nisu zamjena za zdrav razum i primjereno kliničko rasuđivanje, te ne moraju nužno biti primjenjive na svakog pacijenta.

CME.ba izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje CME.ba na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u BiH, kao i dobri običaji.

 

3. Vlasništvo sadržaja

Sadržaji koji se nalaze na Portalu CME.ba u vlasništu su DSO “Portal CME.ba”, partnera ili pojedinih autora, te se ni u kakvom obliku ne smiju reproducirati, distribuirati ili koristiti na način koji nije definiran ovim uvjetima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava.

 

4. Zaštita autorskih prava

Sadržaj na CME.ba zaštićen je autorskim pravima. Upotreba sadržaja objavljenih na stranicama CME.ba je dozvoljena u privatne, informativne, znanstvene i/ili edukativne svrhe.

Dozvoljeno je sadržaj nekomercijalno prikazivati u neizmijenjenom obliku direktno sa Portala CME.ba na sastancima u medicinskim ustanovama, te na edukacijskim sastancima, radionicama, u obrazovnim ustanovama zdravstvenih djelatnosti, a u cilju diseminacije znanja i naučne misli, uz razumijevanje činjenice da se certifikati o završenom tečaju izdaju isključivo individualnom registriranom korisniku koji tečaj dovrši. Obavijest portalu o javnom prikazivanju emailom je obavezna za ovakve situacije i mora se napraviti unutar 7 dana od prikazivanja.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na CME.ba ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka CME.ba.

 

5. Zaštita osobnih podataka

U okviru portala za zdravstvene djelatnike prikupljamo podatke na dobrovoljnoj osnovi. Osobni podaci korisnika dostavljaju se trećim osobama isključivo u svrhu ostvarivanja prava na bodove za neku od trajnih edukacija zdravstvenih djelatnika ili kad je to zakonska obveza.

 

6. Privola na kontakt

Registracijom korisnik daje suglasnost i privolu da ga se kontaktira putem sredstava elektroničke komunikacije te da prima materijale i obavijesti Portala CME.ba. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu odjavom sa mailing liste na koju se prijavio.

 

7. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja Portala CME.ba, nadležan je stvarno nadležni sud u Tuzli.

Korištenjem i/ili registracijom na Portalu CME.ba korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja CME.ba i da ih u cjelosti prihvaća.

 

U Tuzli, 01.07.2017.

Datum zadnje izmjene: 04.11.2018.

2022 © CME.ba Sva prava zadržana. Proudly made with Apple.