• 0( 0 RECENZIJE )
    30 POLAZNIKA

    Uprkos odličnom inicijalnom odgovoru pacijenata sa Hodgkinovim limfomom na standardnu terapiju, 5-10% pacijenata inicijalno ne odgovori, dok 10-30% njih ima relaps. Neki pacijenti koji potom budu podvrgnuti visokodoznoj kemoterapiji, te autolognoj transplantaciji matičnih ćelija imaju neke faktore rizika koji povećavaju mogućnost za progresiju bolesti ili smrtni ishod čak i nakon autologne transplantacije. U ovom zanimljivom, konciznom i vrlo fokusiranom teačju, autor diskutira i elaborira o pojedinim faktorima rizika, te prezentira razultate novih studija koje pokazuju…

    POKRENI