• 5( 1 RECENZIJE )
    57 POLAZNIKA

    Na tržištu danas postoje brojne molekule koje spadaju u grupu inhibitora protonske pumpe sa sličnom kliničkom efikasnošću. Međutim, kao i kod drugih terapijskih grupa, nisu svi isti – neki djeluju brže, neki djeluju duže, neki simptome reduciraju izdašnije, neki opet ne gube ili ne pojačavaju efikasnost sa duljinom primjene. Rabeprazol…

    POKRENI