• 0( 0 RECENZIJE )
    51 POLAZNIKA

    U naše dvije prethodne CME aktivnosti smo govorili o sakubitril/valsartanu i o dvije studije PROVE-HF i PARADIGM-HF koje su evaluirale efikasnost ovog lijeka u terapiji srčane slabosti. U ovoj aktvnosti pak, predavač se osvrće na još jednu studiju, PIONEER-HF, koja je evaluirala nivoe NT-proBNP u kontekstu terapije sa sakubitril/valsartanom, kao i kompozitne ishode definisane kroz neželjene događaje, kao što su smrtnost, hospitalizacije zbog pogoršanja srčane slabosti itd. U drugom dijelu ove jako zanimljive aktivnosti, predavač…

    POKRENI