• 5( 2 RECENZIJE )
    55 POLAZNIKA

    Terapija dislipidemija je polje medicine sa dinamičnim razvojem. Nove mete i novi lijekovi ubrzano ulaze na tržište, te je ponekada problem za ljekara u praksi da se snađe u mnoštvu stavova i preporuka. Zajednički vodič ESC/EAS (European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society) je jedan od najsveobuhvatnijih vodiča na ovom polju.…

    POKRENI