• 0( 0 RECENZIJE )
    37 POLAZNIKA

    Periferna arterijska okluzivna bolest (PAOB) najčešće zahvata donje ekstremitete sa simptomatologijom koja se često prezentira kao intermitentna klaudikacija. Iako je temelj liječenja neki vid intervencije na arterijskim krvnim sudovima, bilo hirurški ili putem intervencijske radiologije, postoji skupina pacijenata koji mogu profitirati od  medikamentoznog tretmana. Cilostazol se u zadnjim vodičima pojavljuje kao vrijedan dodatak u medikamentoznoj terapiji PAOB koji prema reezultatima meta-analiza pokazuje 50% poboljšanje kvaliteta života pacijenata i distance hoda prije pojave simptoma. O cilostazolu,…

    POKRENI