• 0( 0 RECENZIJE )
    117 POLAZNIKA

    Vitamin D…liposolubilan…esencijalan…ubikvitaran…pa opet, često deficijentan. Zaboravljen i zanemaren, pa onda opet ponovno otkriven sada kada se svi dovijamo kako lakše i bolje savladati pandemiju. Nevjerovatno zvuči činjenica da milijardu ljudi danas ima neki od oblika deficijencije vitamina D. U ovoj zanimljivoj i fokusiranoj CME aktivnosti, predavač evaluira najbitnije funkcije vitamina D u ljudskom organizmu, simptomoe i znakove njegove deficijencije, sa posebnim akcentom na njegovu ulogu u patofiziologiji COVID-19 infekcije. Tema aktuelna i dobro obrađena uz…

    POKRENI