• 0( 0 RECENZIJE )
    51 POLAZNIKA

    Otežano disanje i krize svijesti kod mladih predstavljaju značajan medicinski izazov, posebno u kontekstu modernog načina života i različitih etioloških faktora. Ovaj tečaj pruža sveobuhvatan pogled na ovu tematiku, sa fokusom na identifikaciju uzroka, dijagnostičke metode i terapijske strategije. U sklopu ovog edukativnog programa, istražit ćemo detaljno patofiziologiju ovih stanja, uključujući njihovu povezanost s anksioznim poremećajima, kardiovaskularnim problemima i eksternim faktorima poput klimatskih promjena i socijalnih medija. Također ćemo obraditi najnovije pristupe u liječenju i…

    POKRENI