• 0( 0 RECENZIJE )
    8 POLAZNIKA

    Treat to target koncept u liječenju inflamatornih bolesti crijeva nije nov koncept, ali je još uvijek relativno nepoznat pojam za opštu medicinsku populaciju. Radi se terapijskom pristupu gdje se prilikom tretmana pacijenata definiraju jasni ciljevi tretmana, bilo da se radi o postizanju kliničke remisije, ili mukozalne i histološke remisije. Naravno,…

    POKRENI