• 0( 0 RECENZIJE )
    55 POLAZNIKA

    Omalizumab je humanizirano monoklonsko antitijelo usmjereno ka slobodno cirkulirajućem IgE, te se koristi stoga u smislu redukcije senzitivnosti ka alergenima sa dvije glavne terapijske indikacije – teška alergijska astma i hronična urtikarija. Ovaj lijek ima ekstenzivno kliničko iskustvo, te u kliničkim studijama pokazuje odličan efekat kod ovih formi astme u smislu redukcije broja egzacerbacija, odlazaka u hitnu pomoć i hospitalizacija. O ovome svemu, mjestu omalizumaba u liječenju i terapijskim smjernicama liječenja bronhijalne astme jedan od…

    POKRENI