• 0( 0 RECENZIJE )
    43 POLAZNIKA

    Perianalni fenotip Crohn-ove bolesti je poseban klinički entitet koji predstavlja jedan od najzahtjevnijih segmenata u tretmanu inflamatornih bolesti crijeva. Upoornost i perzistencija simptoma, destrukcija perianalnog tkiva, posebno analnog sfinktera, kontinuirana sekrecija, posljedična inkontinencija su samo neke od komplikacija koje ovim pacijentima dramatično remete zdravlje i kvalitet života. Upravo zbog ovoga je i pristup u liječenju individualan. Pored standardnih opcija za tretman perianalne M. Crohn koji uključuju kombinaciju biološke terapije i neke od hirurških tehnika poput…

    POKRENI