• 0( 0 RECENZIJE )
    19 POLAZNIKA

    Pacijenti na biološkoj terapiji, kao i uopšte na bilo kojem tipu terapije za inflamatorne bolesti crijeva predstavljaju ranjivu populaciju u bilo kojoj situaciji kada imamo epidemije, a posebice ovako opasnu kao što je Covid-19. Problemi sa tretmanom ovih pacijenata u toku Covid-19 epidemije su mnogobrojni. U prvom BH webinaru na…

    POKRENI