• 0( 0 RECENZIJE )
    40 POLAZNIKA

    Tečaje i predavanja poput ovog smatramo pravom naučnom poslasticom jer se radi o sadržaju koji prezentira tzv “cutting edge” medicinu današnjice. Karcinom i smrt izazvana karcinomom su ogroman globalni problem na koji moderna medicina decenijama pokušava da nađe valjan odgovor. Jedan od problema u klasičnom shvatanju karcinomske bolesti je bila i primjena istih lijekova za sva pacijente. Danas znamo da da niti jedan pacijent i niti jedan karcinom nisu pravljeni po istom kalupu, pa otuda…

    POKRENI