• 0( 0 RECENZIJE )
    21 POLAZNIKA

    Karcinom pluća je jedan od najčešćih onkoloških entiteta u ljudskoj patologiji. Međutim, još poraznija je činjenica da smrtnost od karcinoma pluća obuhvata 20% svih umrlih od malignih oboljenja. Ipak, i ovdje polako dolazi do promjene paradigme sa pojavom novih lijekova i individualizacijom pristupa terapiji shodno prisustvu pojedinih markera kao što je ALK (anaplastic lymphoma kinase). ALK mutacija je jedna od tumorskih mutacija koja omogućava ciljanu terapiju sa inhibitorima tirozin kinaze. Međutim i ovdje ima problema sa…

    POKRENI