NAŠI PREDAVAČI

Slika profila klinička farmakologija

Mahir Fidahic

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/hematologiija

Edo Hasanbegović

Tečaji predavača0
Slika profila interna medicina/hematologija

Alma Halilbašić

Tečaji predavača1
Slika profila otorinolaringologija

Almir Salkić

Tečaji predavača4
Slika profila internista/kardiolog

Mirsad Selimovic

Tečaji predavača1
Slika profila Interna medicina/gastroenterologija

Goran Hauser

Tečaji predavača2
Slika profila pulmologija/onkologija

Miroslav Samaržija

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/gastroenterologija

Aida Pilav

Tečaji predavača2
Slika profila interna medicina/hematologija

Marek Trneny

Tečaji predavača1
Slika profila radijacijska onkologija

Goran Marošević

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/reumatologija

Ljubinka Božić-Majstorović

Tečaji predavača4
Slika profila interna medicina/reumatologija

Mevludin Mekić

Tečaji predavača3
Slika profila pedijatrija/hematologija

Borko Rajič

Tečaji predavača1
Slika profila dermatovenerologija

Asja Prohic

Tečaji predavača2
Slika profila vaskularna hirurgija

Azur Azabagić

Tečaji predavača1
Slika profila otorinolaringologija

Hasan Altumbabić

Tečaji predavača2
Slika profila interna medicina/gastroenterologija

Emil Babić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/neurologija

Nedjeljka Zrno

Tečaji predavača1
Slika profila klinička farmakologija

Lana Nežić

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/reumatologija

Mario Križić

Tečaji predavača3
Slika profila interna medicina/kardiologija

Amra Macić-Džanković

Tečaji predavača2
Slika profila dermatovenerologija

Jagoda Balaban

Tečaji predavača2
Slika profila vaskularna hirurgija

Milanko Maksić

Tečaji predavača1
Slika profila ginekologija/porodiljstvo

Faris Mujezinović

Tečaji predavača1
Slika profila gastroenterologija

Zoran Tošić

Tečaji predavača1
Slika profila gastroenterologija

Brian Bressler

Tečaji predavača0
Slika profila interna medicina/kardiologija

Belma Pojskić

Tečaji predavača1
Slika profila gastroenterologija

Nenad Vanis

Tečaji predavača2
Slika profila interna medicina/kardiologija

Sabrija Nukić

Tečaji predavača1
Slika profila ginekologija/porodiljstvo

Feđa Omeragić

Tečaji predavača2
Slika profila interna medicina/kardiologija

Elnur Tahirović

Tečaji predavača1
Slika profila porodična/obiteljska medicina

Senada Selmanović

Tečaji predavača1
Slika profila invazivna kardiologija

Adnan Delić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/reumatologija

Almira Ćosićkić

Tečaji predavača1
Slika profila vaskularna hirurgija

Novica Kalinić

Tečaji predavača1
Slika profila internista/gastroenterolog

Nermin Salkić

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/hematologija

Slobodanka Ostojić-Kolonić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrijska radiologija

Goran Roić

Tečaji predavača1
Slika profila opća medicina/medicina rada

Josip Slipac

Tečaji predavača4
Slika profila anesteziologija i reanimacija

Jasmina Smajić

Tečaji predavača5
Slika profila medicinska onkologija

Saša Jungić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/reumatologija

Velma Selmanović

Tečaji predavača1
Slika profila dječija hirurgija

Edin Husarić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrijska infektologija

Goran Tešović

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/endokrinologija

Gordana Bukara-Radujković

Tečaji predavača0
Slika profila pedijatrija/reumatologija

Barbara Stanimirović

Tečaji predavača1
Slika profila anesteziologija/palijativna medicina

Samir Husić

Tečaji predavača2
Slika profila pedijatrija/endokrinologija

Vesna Miljković

Tečaji predavača0
Slika profila interna medicina/hematologija

Emina Suljović-Hadžimešić

Tečaji predavača0
Slika profila pedijatrija/reumatologija

Jelena Vojinović

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/gastroenterologija

Danijela Romić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/endokrinologija

Sniježana Hasanbegović

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/hematologija

Oliver Karanfilski

Tečaji predavača1
Slika profila klinička farmakologija

Filipa Markotić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/endokrinologija

Diana Štimjanin-Koldžo

Tečaji predavača0
Slika profila otorinolaringologija

Mirjana Gnjatić

Tečaji predavača1
Slika profila barijatrijska hirurgija

Miroslav Ilić

Tečaji predavača1
Slika profila gastroenterologija

Tatjana Barać

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/hematologija

Meliha Vila

Tečaji predavača0
Slika profila onkologija/imunoterapija

Daniel S. Chen

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/neonatologija

Fahrija Skokić

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/hematologija

Sonja Genadieva Stavrik

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/endokrinologija

Alma Toromanović

Tečaji predavača0
Slika profila vaskularna hirurgija/angiologija

Tatjana Šutilović

Tečaji predavača1

O CME.ba

CME.ba je prva online, multimedijska edukacijska platforma za kontinuiranu medicinsku edukaciju u BiH.

KONTAKT I IMPRESUM

USLOVI KORIŠTENJA

Ko je prijavljen?

There are no users currently online
vrh
2022 © CME.ba Sva prava zadržana. Proudly made with Apple.