NAŠI PREDAVAČI

Slika profila interna medicina/hematologija

Alma Halilbašić

Tečaji predavača1
Slika profila pulmologija/onkologija

Miroslav Samaržija

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/hematologiija

Edo Hasanbegović

Tečaji predavača1
Slika profila klinička farmakologija

Mahir Fidahic

Tečaji predavača1
Slika profila Interna medicina/gastroenterologija

Goran Hauser

Tečaji predavača2
Slika profila otorinolaringologija

Almir Salkić

Tečaji predavača3
Slika profila internista/kardiolog

Mirsad Selimovic

Tečaji predavača1
Slika profila ginekologija/porodiljstvo

Feđa Omeragić

Tečaji predavača2
Slika profila medicinska onkologija

Saša Jungić

Tečaji predavača1
Slika profila anesteziologija i reanimacija

Jasmina Smajić

Tečaji predavača5
Slika profila internista/gastroenterolog

Nermin Salkić

Tečaji predavača1
Slika profila invazivna kardiologija

Adnan Delić

Tečaji predavača1
Slika profila vaskularna hirurgija

Novica Kalinić

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/kardiologija

Elnur Tahirović

Tečaji predavača1
Slika profila porodična/obiteljska medicina

Senada Selmanović

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/kardiologija

Sabrija Nukić

Tečaji predavača1
Slika profila gastroenterologija

Zoran Tošić

Tečaji predavača2
Slika profila interna medicina/kardiologija

Belma Pojskić

Tečaji predavača1
Slika profila gastroenterologija

Nenad Vanis

Tečaji predavača2
Slika profila dermatovenerologija

Jagoda Balaban

Tečaji predavača2
Slika profila gastroenterologija

Brian Bressler

Tečaji predavača0
Slika profila interna medicina/reumatologija

Mario Križić

Tečaji predavača2
Slika profila interna medicina/reumatologija

Mevludin Mekić

Tečaji predavača4
Slika profila dermatovenerologija

Asja Prohic

Tečaji predavača2
Slika profila ginekologija/porodiljstvo

Faris Mujezinović

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/kardiologija

Amra Macić-Džanković

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/gastroenterologija

Aida Pilav

Tečaji predavača2
Slika profila interna medicina/gastroenterologija

Emil Babić

Tečaji predavača1
Slika profila vaskularna hirurgija

Milanko Maksić

Tečaji predavača1
Slika profila klinička farmakologija

Lana Nežić

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/hematologija

Marek Trneny

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/neurologija

Nedjeljka Zrno

Tečaji predavača1
Slika profila otorinolaringologija

Hasan Altumbabić

Tečaji predavača2
Slika profila pedijatrija/hematologija

Borko Rajič

Tečaji predavača3
Slika profila vaskularna hirurgija

Azur Azabagić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/neonatologija

Fahrija Skokić

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/reumatologija

Ljubinka Božić-Majstorović

Tečaji predavača4
Slika profila onkologija/imunoterapija

Daniel S. Chen

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/hematologija

Sonja Genadieva Stavrik

Tečaji predavača1
Slika profila radijacijska onkologija

Goran Marošević

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/gastroenterologija

Danijela Romić

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/hematologija

Oliver Karanfilski

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/endokrinologija

Alma Toromanović

Tečaji predavača1
Slika profila gastroenterologija

Tatjana Barać

Tečaji predavača1
Slika profila klinička farmakologija

Filipa Markotić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/reumatologija

Barbara Stanimirović

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/hematologija

Meliha Vila

Tečaji predavača1
Slika profila barijatrijska hirurgija

Miroslav Ilić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/endokrinologija

Diana Štimjanin-Koldžo

Tečaji predavača1
Slika profila anesteziologija/palijativna medicina

Samir Husić

Tečaji predavača2
Slika profila dječija hirurgija

Edin Husarić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/reumatologija

Jelena Vojinović

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/reumatologija

Velma Selmanović

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/endokrinologija

Sniježana Hasanbegović

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrijska infektologija

Goran Tešović

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/hematologija

Emina Suljović-Hadžimešić

Tečaji predavača2
Slika profila pedijatrija/endokrinologija

Vesna Miljković

Tečaji predavača1
Slika profila interna medicina/hematologija

Slobodanka Ostojić-Kolonić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/reumatologija

Almira Ćosićkić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrijska radiologija

Goran Roić

Tečaji predavača1
Slika profila pedijatrija/endokrinologija

Gordana Bukara-Radujković

Tečaji predavača1

O CME.ba

CME.ba je prva online, multimedijska edukacijska platforma za kontinuiranu medicinsku edukaciju u BiH.

KONTAKT I IMPRESUM

USLOVI KORIŠTENJA

Ko je trenutno prijavljen?

Trenutno nema prijavljenih korisnika

Pretplatite se na naš newsletter

vrh
2021 © CME.ba Sva prava zadržana. Proudly made with Apple.