• 0( 0 RECENZIJE )
    3 POLAZNIKA

    Već smo ranije u dva navrata na našem portalu govorili o beskrvnoj medicini. Govorili smo i o beskrvnim postupcima za planirane operacije. Iako postoji određena kategorija pacijenata koji iz raznih ličnih uvjerenja ne mogu primati transfuziju ili pripravke krvi, postulati beskrvne medicine proizilaze iz elementarne fiziologije i konvencionalnih metoda liječenja anemije i pripreme boelsnika za operativni zahvat. U ovom trećem po redu tečaju na ovu temu, naš ekspert elaborira različite pristupe u liječenju prijeoperacijske anemije, kao…

    POKRENI