• 0( 0 RECENZIJE )
    15 POLAZNIKA

    Neovaskularna (vlažna) senilna makularna degeneracija i njene posljedice na vid su opisani u našem prethodnom tečaju. U ovom tečaju pak ćemo se osvrnuti na tretman ovog stanja sa naglaskom na primjenu inhibitora angiogeneze (VEGF) Brolucizumab je jedna od terapijskih opcija kada je u pitanju porodica ovih lijekova, sa komparativno boljim učincima u usporedbi sa ostalim članovima ove grupe. U ovoj fokusiranoj CME aktivnosti predavač poseban osvrt daje na rezultate kliničkih studija Hawk i Harrier koje…

    POKRENI