• 0( 0 RECENZIJE )
  3 POLAZNIKA

  U našem prethodnom tečaju smo revijalno prikazali sadašnja znanja vezana za spinalnu mišićnu atrofiju – bolest koja je uzrokovana defektom gena zvanog SMN1, glavnog gena odgovornog za stvaranje SMN proteina.SMA spada u rijetke bolesti, koje se danas može prilično obro liječiti, međutim efekat terapije je jako ovisan o brzoj i ranoj detekciji bolesti. Svjesnost o postojanju ovog stanja, primjerena edukacija zdravstvenih profesionalaca, posebice pedijatara je imperativna. Kako bismo shvatili važnost rane dijagnoze, primjereno je prikazati…

  NAJAVLJUJEMO
 • 0( 0 RECENZIJE )
  8 POLAZNIKA

  Atrofije spinalnih mišića obuhvaćaju nekoliko tipova nasljednih bolesti koje se očituju gubitkom skeletne muskulature zbog progresivne degeneracije stanica prednjeg roga u spinalnoj moždini i motornih jezgara u moždanom deblu. Znakovi se javljaju u dojenačkoj dobi ili djetinjstvu. Spinalna mišićna atrofija je uzrokovana defektom gena zvanog SMN1, glavnog gena odgovornog za stvaranje SMN proteina. Ovisno o težini i vrsti SMA, oboljele osobe imat će poteškoće sa kretanjem, ishranom i, u nekim slučajevima, sa disanjem pa vremenom…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  66 POLAZNIKA

  Ako bismo mogli da nazovemo ovaj tečaj drugačije nego što je to autor želio, sigurno bismo ga nazvali “Sve što zdravstveni djelatnik treba da zna o COVID-19”. Rijetko kada postoji prilika da  neki medicinski profesionalac čuje i gleda predavanje o nekoj temi u sklopu kojeg je obuhvaćeno praktično sve što treba da se zna. Sve čestitke našem kolegi epidemiologu Prim.dr. Goranu Paviću na trudu i izvedbi. Upravo zbog toga pozivamo sve zdravstvene djelatnike da odvoje…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  22 POLAZNIKA

  Već smo i ranije na našem portalu govorili o hemofiliji, o njenoj dijagnozi i tretmanu. Međutim, hemofilija, iako rijetka bolest zaslužuje temeljitiju pažnju, s obzirom na pojavu novih terapeutika koji značajno reduciraju rizik od po život opasnih krvarenja, te omogućavaju normalan život osobama sa ovim nasljednim poremećajem zgrušavanja krvi. U ovom izvanrednom virtualnom simpoziju četiri nacionalna eksperta na polju adultne i pedijatrijske hematologije prezentiraju vrhunska predavanja koja objedinjeno predstavljaju pravi “state-of-the-art” repetitorij onoga što smo znali…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  43 POLAZNIKA

  I ranije smo na našem portalu govorili o hemoroidima i analnim fisurama. U ovoj novoj CME aktivnosti donosimo sadržaj hibrdnog predavanja o ovoj temi, uz akcenat na dva preparata koji imaju vrijedno mjesto u tretmanu hemoroidalne bolesti. U ovom konciznom, dobro koncipiranom i usmjernom predavanju, govorimo o patofiziologiji, simptomima i znacima, dijagnostici i tretmanu hemoroida sa aspekta najnovijih literaturnih podataka uz naglasak na nove opcije u terapiji ovog iznimno čestog stanja. Tečaj je preporučen za…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  14 POLAZNIKA

  ASCLEPIOS studije su randomizirane, dvostuko slijepe, dvostuko maskirane studije faze III s paralelnim skupinama i fleksibilnim trajanjem (do najviše 30 mjeseci), u kojima se uspoređivala efikasnost i sigurnost primjene lijeka ofatumumab, u odnosu na teriflunomid, kod bolesnika s relapsnom multiplom sklerozom (RMS). U ispitivanjima ASCLEPIOS I i II, u širokoj populaciji pacijenata sa RMS-om, ofatumumab je u usporedbi s teriflunomidom pokazao značajno smanjenje stope relapsa i aktivnosti bolesti prema nalazu magnetne rezonance, uz primjeren sigurnosni…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  18 POLAZNIKA

  Sve je više studija koje naglašavaju važnost rane terapijske intervencije u multiploj sklerozi (MS). Postoje podaci u literaturi da praktično sa prvom pojavom demijelinizacijskih lezija, čak i bez očitog neurološkog deficita primjena visokoefikasne terapije u ovom periodu može produžiti period do pojave progresije ili teških posljedica ove bolesti. O ovom novom konceptu, promjeni paradigme u liječenju MS, nacionalni ekspert na ovom polju govori u ovom izuzetnom tečaju kojeg preporučujemo za Vašu pažnju. Aktivnost je preporučena…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  16 POLAZNIKA

  CD20 receptor je poznata meta u tretmanu mutiple skleroze. Ofatumumab je novo monoklonalno antitijelo usmjereno prema ovom receptoru, koje se za razliku od rituksimaba i okrelizumaba veže za druge epitope na molekuli CD20, a što za posljedicu ima sporiju brzinu otpuštanja uz dugotrajnu učinkovitost i potentniju depleciju CD20 pozitivnih stanica. O načinu djelovanja ovog antitijela, njegovim prednostima u primjeni u tretmanu MS, te studijama koje opisuju stepen deplecije B stanica u krvi, pogledajte i poslušajte…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  67 POLAZNIKA

  Anafilaksa je po život opasna alergijska reakcije kod koje minute mogu dijeliti pacijenta od smrtnog ishoda. Kvalitetno, na dokazima bazirano znanje vezano za tretman anafilakse je conditio sine qua non za svakog zdravstvenog djelatnika. Upravo stoga, u ovom izvanrednom revijalnom prikazu smjernica Evropskog savjeta za resusitaciju (ERC), naš autor daje prikaz onoga što je novo, te ponavlja ono što je prenešeno iz starih smjernica i to na vrlo konkretan usmjeren način – step by step.…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  34 POLAZNIKA

  U srijedu, 16.06.2021. godine održan je četvrti po redu simpozij o bolu u sklopu niza edukativnih skupova projekta HEPMP, podržanog od strane Erasmus+ programa Evropske Unije. Konzorcijum projekta čine predstavnici devet ustanova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Italije. Više o samom skupu, kao i projektu možete vidjeti na programu uz ovaj skup kojeg možete skinuti sa OVOG linka. Prethodno smo na našem portalu objavili webcast čija je tema bila akutni bol, kao i…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  31 POLAZNIKA

  U srijedu, 09.06.2021. godine održan je treći po redu simpozij o bolu u sklopu niza edukativnih skupova projekta Higher Education Pain Medicine Project (HEPMP), podržanog od strane Erasmus+ programa Evropske Unije. Konzorcijum projekta čine predstavnici devet ustanova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Italije. Više o samom skupu, kao i projektu možete vidjeti na programu uz ovaj skup kojeg možete skinuti sa OVOG linka. Prethodno smo na našem portalu objavili webcast čija je tema…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  16 POLAZNIKA

  Donosimo Vam još jedan virtuelni simpozij na temu razmjene kliničkih iskustava iz oblasti IBD, u saradnji sa farmaceutskom kućom Takeda i Video produkcijom KREATIVLUK, koja je i tehnički partner portala. U ovom virtuelnom simpoziju, donosimo diskusiju o dva vrlo zahtjevna slučaja pacijenata iz oblasti iz oblasti inflamatornih bolesti crijeva (IBD), od kojih jedan uključuje i primjenu vedolizumaba nakon transplnatacije jetre. Vrlo zanimljivo i neuobičajeno, a takođe i zahtjevno iskustvo za kliničara koji i iznosi svoje…

  POKRENI