• 0( 0 RECENZIJE )
  0 POLAZNIKA

  Većina infekcija kože i kožnih struktura je nekomplicirana. Međutim komplicirane infekcije kože su popraćene sistemskim znacima infekcije i mogu biti opasne po život ili udove, sa bakterijemijom ili sepsom. Vrlo je širok dijapazon mogućih uzročnika sa Staphylococcus aureusom kao najčešćim, a nerijetko sa sojevima koji su rezistentni na većinu antibiotika, poput MRSA-e. Upravo zbog neophodnosti čekanja na rezultate mikrobioloških testova inicijalna terapija se zasniva na emprijiskoj primjeni antibiotika vođenoj sa lokalnim obrascem rezistecijskog profila najčešćih…

  NAJAVLJUJEMO
 • 0( 0 RECENZIJE )
  0 POLAZNIKA

  Hormon rasta ima svoju terapijsku primjenu u raznolikim stanjima koja pripadaju najčešće pedijatrijskoj dobi. Mnoga od tih stanja su povezana sa hromozomopatijama poput Turnerovog sindroma ili genetskih abnormalnosti poput Prader Villi sindroma. Naravno, postoje i druga stanja poput hronične bubrežne insuficijencije koja dovodi do redukcije tjelesne visine gdje hormon rasta takođe ima svoju primjenu. Višegodišnja primjena i brojni dokazi iz literature su nagomilani tokom godina, te je vrijeme da se sve rekapitulira i prezentira u…

  NAJAVLJUJEMO
 • 0( 0 RECENZIJE )
  14 POLAZNIKA

  Tečaje i predavanja poput ovog smatramo pravom naučnom poslasticom jer se radi o sadržaju koji prezentira tzv “cutting edge” medicinu današnjice. Karcinom i smrt izazvana karcinomom su ogroman globalni problem na koji moderna medicina decenijama pokušava da nađe valjan odgovor. Jedan od problema u klasičnom shvatanju karcinomske bolesti je bila i primjena istih lijekova za sva pacijente. Danas znamo da da niti jedan pacijent i niti jedan karcinom nisu pravljeni po istom kalupu, pa otuda…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  10 POLAZNIKA

  Tretman karcinoma dojke se ubrzano mijenja zadnjih godina, a zajedno sa njime se transformiraju brojne paradigme u njegovom liječenju. Posebna transformacija se događa na polju liječenja ranog karcinoma dojke (EBC) gdje je osnovni cilje tretmana potpuno izlječenje i gdje bi pacijenticama trebalo pružiti najefikasniju dostupnu terapiju. T-DM1 je novi konjugat anititijela i citotoksika, u ovom slučaju trastuzumaba (T) i citotoksičnog DM1 – emtanzina, derivata majtanzina, koji pripada grupi inhibitora mikrotubula. Ovaj konjugat omogućava vrlo specifično…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  49 POLAZNIKA

  Imunizacija kao pojam je vrlo aktuelna ovih dana u trenutku kada sve zemlje svijeta pokušavaju da vakcinišu, odnosno imuniziraju što veći dio populacije u ovoj dugoj borbi protiv Covid-19 pandemije. Iako svi medicinski profesionalci više-manje znaju osnovne postulate vezano za imunizacju, ipak se radi o dosta širokoj oblasti koje se vrijedi podsjetiti u ovakvim okolnostima. Jedan od lokalnih voditelja programa imunizacije u ovom konciznom i vrlo informativnom tečaju na jednom mjestu donosi sve ono što…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  52 POLAZNIKA

  Predstavljamo Vam jubilarnu – stotu CME aktivnost na našem portalu. Za ovu priliku smo se potrudili da pripremimo predavanje koje je vrlo aktuelno u ovo doba pandemije zbog veće upotrebe antibiotika (često neracionalno), ali je aktuelno i bez Covid-19, jer je Clostridium difficile infekcija u značajnom porastu u cijelom svijetu. U ovoj aktivnosti naš Glavni urednik prezentira revijalni prikaz brojnih radova na temu povezanosti primjene inhibitora protonske pumpe (IPP) i pojavnosti C. difficile infekcije bilo…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  34 POLAZNIKA

  Omalizumab je humanizirano monoklonsko antitijelo usmjereno ka slobodno cirkulirajućem IgE, te se koristi stoga u smislu redukcije senzitivnosti ka alergenima sa dvije glavne terapijske indikacije – teška alergijska astma i hronična urtikarija. Ovaj lijek ima ekstenzivno kliničko iskustvo, te u kliničkim studijama pokazuje odličan efekat kod ovih formi astme u smislu redukcije broja egzacerbacija, odlazaka u hitnu pomoć i hospitalizacija. O ovome svemu, mjestu omalizumaba u liječenju i terapijskim smjernicama liječenja bronhijalne astme jedan od…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  81 POLAZNIKA

  Upala vanjskog uha je jedno od vrlo čestih stanja na svim nivoima medicinske prakse, posebno sa približavanjem ljetnih mjesci i čestim posjetama kupalištima. Iako naizgled banalno stanje koje se relativno lako liječi, za pacijenta je vrlo bolno i nekada se može jako zakomplicirati. Bez obzira na jednostavnost tretmana i ovdje medicinska nauka bilježi napredak sa novim terapeuticima koji skraćuju vrijeme trajanja tegoba i brzo i sigurno liječe upalu vanjskog uha, često bez potrebe za intervencijom…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  22 POLAZNIKA

  O tofacitinibu smo u nekoliko ranijih tečajeva već detaljno govorili i predstavili pivotalne studije u kojima se prezentira njegova efikasnost i sigurnost u tretmanu ulceroznog kolitisa. Za više informacija o karakterisitkama tofacitiniba, možete se informisati na OVOM linku. Ipak, studije su jedno, a iskustva iz stvarnog svijeta su drugo. Posebno u našim, lokoregionalnim uslovima. Upravo o ovim iskustvima govorimo u još jednom virtuelnom simpoziju, u stvari raspravi o kliničkim slučajevima, gdje nacionalni eksperti diskutiraju o…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  36 POLAZNIKA

  Anemija je često stanje u svim dugotrajnim inflamatornim procesima, pa tako i u upalnim bolestima crijeva. Anemija u inflamatornim bolestima crijeva (IBD) remeti kvalitet života, direktno interferira sa oporavkom pacijenta, te povećava mortalitet. Međutim, od jedne trećine bolesnika sa IBD koji zbilja imaju anemiju, čak pola ne prima prikladan tretman. O ovome i još mnogo toga jedan od nacionalnih eksperata na polju gastroenterologije, govori u izvrsnom i fokusiranom revijalnom prikazu na temu anemije u inflamatornim…

  POKRENI