• 0( 0 RECENZIJE )
  30 POLAZNIKA

  Teško da se bilo koji zdravstveni profesionalac u svojoj praksi nije susreo sa barem minornom ranom koju je trebao/la zbrinuti. Ako ništa u nekoga od ukućana ili članova porodice. Sve rane nakon zarastanja ostavljaju ožiljak – neke veći, neke manji. Čak 30% rana zarasta u nekoj od patoloških formi formiranja ožiljka. Upravo su rane i ožiljci tema ovog revijalnog predavanja, kao i prezentacija dva jako dobra preparata na našem tržištu koji se koriste za tretman…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  67 POLAZNIKA

  Psihijatrijska hitna stanja su bitan problem u kliničkoj praksi na bilo kojem nivou. Loš pristup ovim bolesnicima na žalost, može rezultirati fatalnim ishodom za pacijenta, a u procesu pristupa ovakvom pacijentu može stradati i medicinsko osoblje. Zato je bitno upoznati se sa osnovnim psihijatrijskim urgencijama, kliničkom slikom, pristupom i terapijom. U ovoj zanimljivoj edukativnoj aktivnosti, naš predavač, sa aspekta ljekara koji radi u primarnoj praksi, daje prikaz šta je to što je bitno da se…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  53 POLAZNIKA

  Jedan od profesora na Medicinskom fakultetu u Tuzli je znao na predavanjima reći da postoje tri faze u životu muškarca: prvo Bata, onda Tata i na kraju Prostata. Šalu na stranu benigna hiperplazija prostate obuhvata preko 80% svih pacijenata sa bolestima prostate, značajno remeti kvalitet života, te nerijetko završava operativnim zahvatima. Paradigma se na ovome polju mijenja u smislu novih glumaca na polju farmakološkog tretmana koji poboljšava kvalitet života, umanjuje simptomatologiju, te odgađa operativni tretman,…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  21 POLAZNIKA

  Već smo i ranije na našem portalu u našim virtualnim simpozijima govorili o hemofiliji, o njenoj dijagnozi i tretmanu. Nastavljamo ovu seriju jako zanimljivih predavanja i simpozija o rijetkim bolestima o kojima se ne govori tako često. U ovom novom virtualnom simpoziju tri nacionalna eksperta na polju adultne i pedijatrijske hematologije prezentiraju podatke vezane za sigurnost pripravaka koji se danas koriste u tretmanu hemofilije, odnosno činjenicu da je istorijat hemofilije prepuna krvarenja i infektivnih komplikacija. Novo…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  31 POLAZNIKA

  Multipla skleroza je bolest o kojoj smo u više navrata imali priliku da slušamo aktivnosti na našem portalu. Ulaskom novih, vrlo potentnih molekula za liječenje ove bolesti, praktično svakih nekoliko mjeseci, paradigma kao i krajolik liječenja se ubrzano mijenja. Naravno na bolje. Prošle godine je objavljena osvježena verzija vodiča za tretman Evropske akademije za neurologiju (EAN) i Evropskog komiteta za tretman i istraživanje MS (ECTRIMS) koju u konciznoj i vrlo usmjernoj formi donosimo u ovoj…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  29 POLAZNIKA

  Ranije smo u više navrata imali priliku da na našem portalu govorimo o multiploj sklerozi, nekada u različitim populacijama, nekada opet o terapijskim opcijama. Ono što je okosnica terapije u ovoj populaciji pacijenata je primjena terapije koja na jedan ili drugi način djeluje imunosupresivno. Međutim, kako zaštititi ovu populaciju u doba pandemije virusom, za koga je očuvan i kompetentan imuni sistem bitan faktor koji odlučuje o preživljenju domaćina? Vakcine su za opštu populaciju, naravno, conditio…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  40 POLAZNIKA

  Nove molekule stalno mijenjenju paradigmu liječenja raznih bolesti. Stanja kod kojih smo do jučer bili nemoćni, danas sa uspjehom liječimo. Na polju reumatologije postoji vjerovatno najveća ekspanzija bioloških i malih molekula, koje pripadaju skupini lijekova koje modificiraju bolest. O hroničnim artritisima smo ranije već govorili, a u ovom tečaju ćemo se osvrnuti na revoluciju u liječenju – ulazak inhibitora Janus kinaze u standardni treteman. Naša tri nacionalna eksperta iz oblasti remuatologije u ovom tečaju donose…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  31 POLAZNIKA

  Donosimo Vam još jedan virtuelni simpozij na temu razmjene kliničkih iskustava iz oblasti IBD, u saradnji sa farmaceutskom kućom Takeda i Video produkcijom KREATIVLUK, koja je i tehnički partner portala. U ovom četvrtom virtuelnom simpoziju, donosimo diskusiju o dva vrlo zahtjevna slučaja pacijenata iz oblasti iz oblasti inflamatornih bolesti crijeva (IBD). Još jednom zanimljiva i edukativna diskusija isprepletena sa prikazima slučaja vrlo zahtjevnih pacijenata, a što sve skupa podcrtava važnost individualiziranog pristupa ovim pacijentima. Toplo…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  43 POLAZNIKA

  Hepatična encefalopatija je redovni pratilac bolesnika sa cirozom jetre. Podaci iz literature govore da će 80% oboljelih od ciroze imati barem jednu epizodu encefalopatije,koja ima multifaktorijelne uzroke, sa konačnom posljedicom u povišenju serumskog nivoa amonijaka i posljedične neurotoksičnosti. Iako psihijatrijske manifestacije hepatične encefalopatije nastupaju prve, a što porodica pacijenta vrlo brzo primijeti i dovede ga ljekaru, značajan broj oboljelih ima tzv. minimalnu hepatičnu encefalopatiju koja nema jasne kliničke manifestacije, nego se detektuje posebnim psihometrijskim testovima.…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  46 POLAZNIKA

  U psihijatriji naziv depresija označava niz afektivnih poremećaja raspoloženja za koje su karakteristični intenzivni osjećaji tuge, beznađa, bespomoćnosti, te bezrazložan osjećaj krivnje i sklonost samoubistvu. Depresija danas predstavlja četvrti po redu zdravstveni problem u svijetu. Kod žena drugi zdravstveni problem, a uskoro bi mogao nakon objedinjavanja svih studija postati vodeći zdravstveni problem, čak i ispred kardiovaskularnih oboljenja. Oko 800 miliona ljudi (10.7%) širom svijeta živi sa nekim poremećajem mentalnog zdravlja. Na našem portalu smo već imali aktivnosti…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  12 POLAZNIKA

  Već smo ranije govorili o genskim, nasljednim bolestima retine u čijem nastanku može učestvovatio oko 250 različitih gena. Jedan od najbitnijih gena koji učestvuje u proizvodnji proteina bitnih za funkcionisanje vidnog ciklusa je gen RPE65 čiji nedotatak dovodi do ubrzanog razvoja sljepila sa fenotipskom ekspresijom u obliku bolesti koje znamo kao retinitis pigmentosa i Leberova kongenitalna amauroza. Međutim, šta ukoliko je moderna medicina omogućila da možemo da nadomjestimo oštećeni gen već u ranoj fazi bolesti?…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  50 POLAZNIKA

  Neosporno je da je prestanak pušenja jedna od najboljih intervencija koju bilo koji pacijent može uraditi za sebe kada je u pitanju bilo koji aspekt zdravlja – bilo da se radi o onima koji već imaju neke zdravstvene probleme ili da se radi o onima koji su (naizgled) zdravi. Međutim, šta sa onima koji ne žele da prestanu da puše? Postoji li način ili načini da se u ovih pacijenata rizik od pušenja smanji što…

  POKRENI