• 0( 0 RECENZIJE )
  0 POLAZNIKA

  Duboka venska tromboza (DVT) je ogroman javno zdravstveni problem sa posljedičnom plućnom tromboembolijom koja i u do 30% pacijenata prema svjetskim statistikama, završava letalno. Smatra se da je oko 15% svih iznenadnih smrti uzrokovano tromboembolijom. Venska tromboza dubokih vena donjih ekstremiteta je najčešće ishodište tromba koji uzrokuju plućnu tromboemboliju, ali se i do 80% DVT uopšte ne ispoljava klinički. Preko 50% svih internističkih pacijenata su u riziku od tromboembolije, a rizik značajno raste u hospitaliziranih…

  NAJAVLJUJEMO
 • 5( 1 RECENZIJE )
  17 POLAZNIKA

  Nasljedne bolesti retine su do prije par godina redovito završavale sa drastičnim oštećenjem vida i sljepilom u ranom životnom dobu. Terapijske mogućnosti su bile nikakve, sa praktično svezanim rukama za bilo kakav izgledniji pristup liječenju osim konstatacije progresivnog pogoršanja vida i sljepila. Međutim, paradigma se mijenja i u ovm polju napretkom modernih terapijskih pristupa od kojih je obećavajući upravo onaj o kome se govori u ovom izvanrednom revijalnom predavanju nacionalnog eksperta za oftalmologiju. Radi se,…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  15 POLAZNIKA

  Perianalni fenotip Crohn-ove bolesti je poseban klinički entitet koji predstavlja jedan od najzahtjevnijih segmenata u tretmanu inflamatornih bolesti crijeva. Upoornost i perzistencija simptoma, destrukcija perianalnog tkiva, posebno analnog sfinktera, kontinuirana sekrecija, posljedična inkontinencija su samo neke od komplikacija koje ovim pacijentima dramatično remete zdravlje i kvalitet života. Upravo zbog ovoga je i pristup u liječenju individualan. Pored standardnih opcija za tretman perianalne M. Crohn koji uključuju kombinaciju biološke terapije i neke od hirurških tehnika poput…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  21 POLAZNIKA

  Ursodeoksiholna kiselina (UDCA) je lijek koji ima višestruku primjenu u hepatologiji, a i u nekim stanjima u gastroenterologiji. Neizostavan je u tretmanu različitih holangiopatskih stanja poput primarne bilijarne ciroze, primarnog sklerozirajućeg holangitisa, kao i holestaze u trudnoći. UDCA se takođe sa uspjehom može primjenjivati kao adjuvantni tretman nekih drugih jetrenih bolesti, a svoju primjenu ima i u pacijenata sa holesteroloskim kamencima žučne kesice, gdje u pojedinih, dobro probranih pacijenata može prevenirati dalji rast kalkulusa, a…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  18 POLAZNIKA

  U našim ranijim tečajevima smo već govorili o brolucizumabu i pivotalnim studijama koje su opisivale njegovu efikasnost u tretmanu vlažne (neovaskularne) senilne makularne degeneracije. Međutim, postavlja se pitanje kakva je stvarna efikasnost ove nove terapijske opcije u praksi u realnom svijetu. Upravo o tome govorimo u ovom usmjerenom i zanimljivom tečaju koji na 4 prikaza slučaja pokazuje svu raskoš efikasnosti i oporavka svih relevantnih parametara oka nakon primjene brolucizumaba (Beovu(R)). Aktivnost je preporučena za specijaliste…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  21 POLAZNIKA

  U našem prethodnom tečaju smo revijalno prikazali sadašnja znanja vezana za spinalnu mišićnu atrofiju – bolest koja je uzrokovana defektom gena zvanog SMN1, glavnog gena odgovornog za stvaranje SMN proteina.SMA spada u rijetke bolesti, koje se danas može prilično obro liječiti, međutim efekat terapije je jako ovisan o brzoj i ranoj detekciji bolesti. Svjesnost o postojanju ovog stanja, primjerena edukacija zdravstvenih profesionalaca, posebice pedijatara je imperativna. Kako bismo shvatili važnost rane dijagnoze, primjereno je prikazati…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  29 POLAZNIKA

  Atrofije spinalnih mišića obuhvaćaju nekoliko tipova nasljednih bolesti koje se očituju gubitkom skeletne muskulature zbog progresivne degeneracije stanica prednjeg roga u spinalnoj moždini i motornih jezgara u moždanom deblu. Znakovi se javljaju u dojenačkoj dobi ili djetinjstvu. Spinalna mišićna atrofija je uzrokovana defektom gena zvanog SMN1, glavnog gena odgovornog za stvaranje SMN proteina. Ovisno o težini i vrsti SMA, oboljele osobe imat će poteškoće sa kretanjem, ishranom i, u nekim slučajevima, sa disanjem pa vremenom…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  92 POLAZNIKA

  Ako bismo mogli da nazovemo ovaj tečaj drugačije nego što je to autor želio, sigurno bismo ga nazvali “Sve što zdravstveni djelatnik treba da zna o COVID-19”. Rijetko kada postoji prilika da  neki medicinski profesionalac čuje i gleda predavanje o nekoj temi u sklopu kojeg je obuhvaćeno praktično sve što treba da se zna. Sve čestitke našem kolegi epidemiologu Prim.dr. Goranu Paviću na trudu i izvedbi. Upravo zbog toga pozivamo sve zdravstvene djelatnike da odvoje…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  29 POLAZNIKA

  Već smo i ranije na našem portalu govorili o hemofiliji, o njenoj dijagnozi i tretmanu. Međutim, hemofilija, iako rijetka bolest zaslužuje temeljitiju pažnju, s obzirom na pojavu novih terapeutika koji značajno reduciraju rizik od po život opasnih krvarenja, te omogućavaju normalan život osobama sa ovim nasljednim poremećajem zgrušavanja krvi. U ovom izvanrednom virtualnom simpoziju četiri nacionalna eksperta na polju adultne i pedijatrijske hematologije prezentiraju vrhunska predavanja koja objedinjeno predstavljaju pravi “state-of-the-art” repetitorij onoga što smo znali…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  55 POLAZNIKA

  I ranije smo na našem portalu govorili o hemoroidima i analnim fisurama. U ovoj novoj CME aktivnosti donosimo sadržaj hibrdnog predavanja o ovoj temi, uz akcenat na dva preparata koji imaju vrijedno mjesto u tretmanu hemoroidalne bolesti. U ovom konciznom, dobro koncipiranom i usmjernom predavanju, govorimo o patofiziologiji, simptomima i znacima, dijagnostici i tretmanu hemoroida sa aspekta najnovijih literaturnih podataka uz naglasak na nove opcije u terapiji ovog iznimno čestog stanja. Tečaj je preporučen za…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  17 POLAZNIKA

  ASCLEPIOS studije su randomizirane, dvostuko slijepe, dvostuko maskirane studije faze III s paralelnim skupinama i fleksibilnim trajanjem (do najviše 30 mjeseci), u kojima se uspoređivala efikasnost i sigurnost primjene lijeka ofatumumab, u odnosu na teriflunomid, kod bolesnika s relapsnom multiplom sklerozom (RMS). U ispitivanjima ASCLEPIOS I i II, u širokoj populaciji pacijenata sa RMS-om, ofatumumab je u usporedbi s teriflunomidom pokazao značajno smanjenje stope relapsa i aktivnosti bolesti prema nalazu magnetne rezonance, uz primjeren sigurnosni…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  28 POLAZNIKA

  Sve je više studija koje naglašavaju važnost rane terapijske intervencije u multiploj sklerozi (MS). Postoje podaci u literaturi da praktično sa prvom pojavom demijelinizacijskih lezija, čak i bez očitog neurološkog deficita primjena visokoefikasne terapije u ovom periodu može produžiti period do pojave progresije ili teških posljedica ove bolesti. O ovom novom konceptu, promjeni paradigme u liječenju MS, nacionalni ekspert na ovom polju govori u ovom izuzetnom tečaju kojeg preporučujemo za Vašu pažnju. Aktivnost je preporučena…

  POKRENI