• 0( 0 RECENZIJE )
  1 POLAZNIKA

  Pedijatrijska multpla skleroza (MS) se definira kao ona bolest koja se pojavi prije 18-te godine života. Postavljanje dijagnoze pedijatrijske MS je kompleksno jer mnoga druga stanja imitiraju kliničku sliku MS. Pored toga što pedijatrijski pacijenti sa MS imaju jako teške relapse, stopa relapsa je 2-3 puta češća nego u adultnoj…

  NAJAVLJUJEMO
 • 0( 0 RECENZIJE )
  1 POLAZNIKA

  Pedijatrijska multpla skleroza (MS) se definira kao ona bolest koja se pojavi prije 18-te godine života. Postavljanje dijagnoze pedijatrijske MS je kompleksno jer mnoga druga stanja imitiraju kliničku sliku MS. Pored toga što pedijatrijski pacijenti sa MS imaju jako teške relapse, stopa relapsa je 2-3 puta češća nego u adultnoj…

  NAJAVLJUJEMO
 • 0( 0 RECENZIJE )
  7 POLAZNIKA

  Uprkos odličnom inicijalnom odgovoru pacijenata sa Hodgkinovim limfomom na standardnu terapiju, 5-10% pacijenata inicijalno ne odgovori, dok 10-30% njih ima relaps. Neki pacijenti koji potom budu podvrgnuti visokodoznoj kemoterapiji, te autolognoj transplantaciji matičnih ćelija imaju neke faktore rizika koji povećavaju mogućnost za progresiju bolesti ili smrtni ishod čak i nakon…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  19 POLAZNIKA

  Pacijenti na biološkoj terapiji, kao i uopšte na bilo kojem tipu terapije za inflamatorne bolesti crijeva predstavljaju ranjivu populaciju u bilo kojoj situaciji kada imamo epidemije, a posebice ovako opasnu kao što je Covid-19. Problemi sa tretmanom ovih pacijenata u toku Covid-19 epidemije su mnogobrojni. U prvom BH webinaru na…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  51 POLAZNIKA

  Angina pectoris – bol u grudima…stanje koje je opisano prije 3000 godina od strane indijskog ljekara Benaris-a, ali i danas jedno od najčešćih kardioloških stanja na svim nivoima zdravstvene zaštite. Paradigma u liječenju angine pectoris se kontinuirano mijenja sa napretkom medicine, sa novim metama za invazivni i posebice, za farmakološki…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  30 POLAZNIKA

  Pandemija sa SARS-CoV2 virusom je sve zdravstvene djelatnike natjerala da preko noći izmijene uobičajene hodograme pristupa pacijentima, bez obzira na specijalnost i nivo zdravstvene zaštite. Praktično, svi idemo neistraženom i nemapiranom teritorijom, vrlo često prisiljeni da budemo fleksibilni i da u hodu rješavamo probleme, prilagođavamo uobičajene algoritme, popravljamo propuste čim…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  2 POLAZNIKA

  Reumatoidni artritis je teška i onesposobljavajuća bolest. U zadnje 2 dekade paradigma liječenja ove bolesti se značajno promijenila uvođenjem bioloških lijekova koji su promijenili ishode, posebice kada je u pitanju progresija prema invaliditetu i različitim stepenima onesposobljenja. Međutim, medicinska nauka ne miruje i stalno traži nove mete djelovanja na ovu…

  NAJAVLJUJEMO
 • 4( 2 RECENZIJE )
  54 POLAZNIKA

  Svjetska pandemija Covid-19 virusa ne jenjava, a jedna od država koja je najviše pogođena je Italija, gdje je prema izvještajima virus kasno prepoznat kao javno zdravstveni problem i gdje su opšte epidemiološke mjere kasno primijenjene. Kao rezultat toga u vrlo kratkom vremenu pojedine italijanske pokrajine su se susrele sa ogromnim…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  31 POLAZNIKA

  Hronična limfatična leukemija (CLL) je maligna bolest B limfocita sa sporim, ali progresivnim tokom uz oštećenje imunološkog sistema i infiltraciju različitih tkiva povezanih sa imunološkim i hematopoetskim sistemom. Ovo je najčešća od svih leukemija i predstavlja bolest starije životne dobi sa 5-godišnjim preživljenjem od oko 80%. U zadnje vrijeme je…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  31 POLAZNIKA

  Kako bi rekli u Monty Python-u – And Now for Something Completely Different 🙂 I zbilja jeste drugačije i vrlo smo ponosni na ovaj tečaj. Nakon uspostavljanja partnerstva sa Cochrane BH, Portal CME.ba je u vlastitoj produkciji snimio kompletan simpozij u organizaciji BiH podružnice Conchrana, održan 17.1.2020.godine na Medicinskom fakultetu…

  POKRENI