• 0( 0 RECENZIJE )
  3 POLAZNIKA

  Već smo ranije u dva navrata na našem portalu govorili o beskrvnoj medicini. Govorili smo i o beskrvnim postupcima za planirane operacije. Iako postoji određena kategorija pacijenata koji iz raznih ličnih uvjerenja ne mogu primati transfuziju ili pripravke krvi, postulati beskrvne medicine proizilaze iz elementarne fiziologije i konvencionalnih metoda liječenja anemije i pripreme boelsnika za operativni zahvat. U ovom trećem po redu tečaju na ovu temu, naš ekspert elaborira različite pristupe u liječenju prijeoperacijske anemije, kao…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  31 POLAZNIKA

  Već smo ranije na našem portalu govorili o beskrvnoj medicini. Da se podsjetimo, postoji određena kategorija pacijenata koji iz raznih ličnih uvjerenja ne mogu primati transfuziji ili pripravke krvi, a što može biti klinički zahtjevna situacija, posebice u situacijama kada pacijent ima teški anemijski sindrom ili treba veliki operacijski zahvat sa potencijalom za masivan intraoperativni gubitak krvi. Postoje jasni principi za beskrvne kliničke postupke, a u ovom tečaju jedan od naših predavača koji se bavi…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  47 POLAZNIKA

  Još jedna jako zanimljiva tema na našem portalu – beskrvna medicina. Naime, postoji određena kategorija pacijenata koji iz raznih ličnih uvjerenja ne mogu primati transfuziji ili pripravke krvi. Ovo može biti potencijalno veliki problem, posebice u situacijama kada pacijent ima teški anemijski sindrom ili treba veliki operacijski zahvat sa potencijalom za masivan intraoperativni gubitak krvi. Postoje jasni principi za beskrvne kliničke postupke za liječenje anemije i krvarenja koji uključuju stimulaciju hematopoeze, redukciju gubitka krvi i…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  82 POLAZNIKA

  Venski tromboembolizam (VTE) se sastoji iz 2 klinička entiteta – duboke venske tromboze i pulmonalnog embolizma, sa zastupljenošću od oko 2% u ukupnoj populaciji. Tačna dijagnoza VTE je iznimno važna – ako se ne dijagnosticira ili prikladno ne tretira, ovo stanje može biti fatalno ili ostaviti brojne, ozbiljne i doživotne posljedice. U ovom iscrpnom tečaju na ovu temu, autorica daje jako detaljan revijalni prikaz svega onoga što bi svaki kliničar trebao da zna o  VTE,…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  69 POLAZNIKA

  Anemija je često stanje u svim dugotrajnim inflamatornim procesima, pa tako i u upalnim bolestima crijeva. Anemija u inflamatornim bolestima crijeva (IBD) remeti kvalitet života, direktno interferira sa oporavkom pacijenta, te povećava mortalitet. Međutim, od jedne trećine bolesnika sa IBD koji zbilja imaju anemiju, čak pola ne prima prikladan tretman. O ovome i još mnogo toga jedan od nacionalnih eksperata na polju gastroenterologije, govori u izvrsnom i fokusiranom revijalnom prikazu na temu anemije u inflamatornim…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  54 POLAZNIKA

  Hronična limfatična leukemija (CLL) je maligna bolest B limfocita sa sporim, ali progresivnim tokom uz oštećenje imunološkog sistema i infiltraciju različitih tkiva povezanih sa imunološkim i hematopoetskim sistemom. Ovo je najčešća od svih leukemija i predstavlja bolest starije životne dobi sa 5-godišnjim preživljenjem od oko 80%. U zadnje vrijeme je moderna nauka detektovala nekoliko površinskih molekula na CLL koje su dobri ciljevi za terapiju, a neke od njih sa mogućnošću indukcije ćelijske apoptoze. Ovakav pristup…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  84 POLAZNIKA

  Hemofilija je na svu sreću rijetka bolest koja se u zemljama u razvoju poput naše ne otkriva na vrijeme. Svako dijete koje ima sklonost ka krvarenju, posebice u zglobove, zaslužuje pažnju liječnika, budući da opetovana krvarenja ostavljaju posljedice koje se lako mogu prevenirati. Profilaksa hemofilije nije komplicirana, a na tržištu danas postoje moćni novi lijekovi koji omogućavaju kvalitet života za pacijente sa hemofilijom koji je komparabilan sa opštom populacijom. U ovom zanimljivom tečaju, autor daje…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  30 POLAZNIKA

  Brentuksimab vedotin je lijek koji predstavlja kombinaciju CD30 usmjernog antitijela i antimikrotubularnog agensa i koji indiciran za liječenje CD30+ Hodgkin limfoma, analplastičnog limfoma i CD30+ kožnog limfoma. U ovom revijalnom prikazu, autorica daje prikaz djelovanja, indikacija, efikasnosti i sigurnosti ovog lijeka. Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante hematologije, dermatovenerologije i patologije. Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna. Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. VIDEO NAJAVA SADRŽAJA TEČAJA…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  139 POLAZNIKA

  Jedan od vrlo čestih problema u svakodnevnoj kliničkoj praksi, posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a za koji smo dobili mnogobrojne upite naših kolega je našao mjesto i na našem portalu. Limfadenopatija, kao i svaki drugi klinički znak može biti znak banalne infekcije, ali može biti i koban predznak ogromne borbe koja čeka i ljekara i pacijenta. Stoga je osobito bitno na vrijeme prepoznati limfadenopatiju i praktično na licu mjesta razlučiti da li uvećani limfni čvorovi…

  POKRENI
 • 4( 1 RECENZIJE )
  32 POLAZNIKA

  U sklopu 2. kongresa hematologa Makedonije, 19.4.2017.godine, održan je satelitski simpozij u organizaciji Roche Macedonia DOOEL Skopje, sa naslovom Poboljšanje terapijskih strategija za pacijente sa folikularnim limfomom. Simpozij je bio iznimnog kvaliteta, i srećom, snimljen je u cjelosti. Roche Macedonia DOOEL Skopje nam se obratila da na temelju snimka ovog iznimnog simpozija napravimo edukacijsku aktivnost, a što smo rado učinili. Ovaj tečaj je prvi u nizu, sa ciljem da poruku i sadržaj našeg portala proširimo…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  89 POLAZNIKA

  Trombofilija u trudnoći predstavlja kontroverznu temu. Dok jedni smatraju da je učinak trombofilije na nastanak akušerskih komplikacija i gubitak trudnoće mali, drugi su skloni trombofilijama pripisati gotovo sve probleme nastale u trudnoći. Poseban medicinski problem je spontani pobačaj, bilo da se radi o ranom gubitku trudnoće ili je pak to gubitak trudnoće u drugom trimestru. Vaskularne promjene posteljice u smislu tromboze, infarkta posteljice, vrlo su čest patohistološki nalaz. Trudnoća sama po sebi, fiziološki dovodi do…

  POKRENI