• 0( 0 RECENZIJE )
  4 POLAZNIKA

  U srijedu, 09.06.2021. godine održan je treći po redu simpozij o bolu u sklopu niza edukativnih skupova projekta Higher Education Pain Medicine Project (HEPMP), podržanog od strane Erasmus+ programa Evropske Unije. Konzorcijum projekta čine predstavnici devet ustanova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Italije. Više o samom skupu, kao i projektu možete vidjeti na programu uz ovaj skup kojeg možete skinuti sa OVOG linka. Prethodno smo na našem portalu objavili webcast čija je tema…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  9 POLAZNIKA

  Donosimo Vam još jedan virtuelni simpozij na temu razmjene kliničkih iskustava iz oblasti IBD, u saradnji sa farmaceutskom kućom Takeda i Video produkcijom KREATIVLUK, koja je i tehnički partner portala. U ovom virtuelnom simpoziju, donosimo diskusiju o dva vrlo zahtjevna slučaja pacijenata iz oblasti iz oblasti inflamatornih bolesti crijeva (IBD), od kojih jedan uključuje i primjenu vedolizumaba nakon transplnatacije jetre. Vrlo zanimljivo i neuobičajeno, a takođe i zahtjevno iskustvo za kliničara koji i iznosi svoje…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  18 POLAZNIKA

  Većina infekcija kože i kožnih struktura je nekomplicirana. Međutim komplicirane infekcije kože su popraćene sistemskim znacima infekcije i mogu biti opasne po život ili udove, sa bakterijemijom ili sepsom. Vrlo je širok dijapazon mogućih uzročnika sa Staphylococcus aureusom kao najčešćim, a nerijetko sa sojevima koji su rezistentni na većinu antibiotika, poput MRSA-e. Upravo zbog neophodnosti čekanja na rezultate mikrobioloških testova inicijalna terapija se zasniva na emprijiskoj primjeni antibiotika vođenoj sa lokalnim obrascem rezistecijskog profila najčešćih…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  24 POLAZNIKA

  Periferna arterijska okluzivna bolest (PAOB) najčešće zahvata donje ekstremitete sa simptomatologijom koja se često prezentira kao intermitentna klaudikacija. Iako je temelj liječenja neki vid intervencije na arterijskim krvnim sudovima, bilo hirurški ili putem intervencijske radiologije, postoji skupina pacijenata koji mogu profitirati od  medikamentoznog tretmana. Cilostazol se u zadnjim vodičima pojavljuje kao vrijedan dodatak u medikamentoznoj terapiji PAOB koji prema reezultatima meta-analiza pokazuje 50% poboljšanje kvaliteta života pacijenata i distance hoda prije pojave simptoma. O cilostazolu,…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  26 POLAZNIKA

  Hormon rasta ima svoju terapijsku primjenu u raznolikim stanjima koja pripadaju najčešće pedijatrijskoj dobi. Mnoga od tih stanja su povezana sa hromozomopatijama poput Turnerovog sindroma ili genetskih abnormalnosti poput Prader Villi sindroma. Naravno, postoje i druga stanja poput hronične bubrežne insuficijencije koja dovodi do redukcije tjelesne visine gdje hormon rasta takođe ima svoju primjenu. Višegodišnja primjena i brojni dokazi iz literature su nagomilani tokom godina, te je vrijeme da se sve rekapitulira i prezentira u…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  8 POLAZNIKA

  Tečaje i predavanja poput ovog smatramo pravom naučnom poslasticom jer se radi o sadržaju koji prezentira tzv “cutting edge” medicinu današnjice. Karcinom i smrt izazvana karcinomom su ogroman globalni problem na koji moderna medicina decenijama pokušava da nađe valjan odgovor. Jedan od problema u klasičnom shvatanju karcinomske bolesti je bila i primjena istih lijekova za sva pacijente. Danas znamo da da niti jedan pacijent i niti jedan karcinom nisu pravljeni po istom kalupu, pa otuda…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  16 POLAZNIKA

  Tretman karcinoma dojke se ubrzano mijenja zadnjih godina, a zajedno sa njime se transformiraju brojne paradigme u njegovom liječenju. Posebna transformacija se događa na polju liječenja ranog karcinoma dojke (EBC) gdje je osnovni cilje tretmana potpuno izlječenje i gdje bi pacijenticama trebalo pružiti najefikasniju dostupnu terapiju. T-DM1 je novi konjugat anititijela i citotoksika, u ovom slučaju trastuzumaba (T) i citotoksičnog DM1 – emtanzina, derivata majtanzina, koji pripada grupi inhibitora mikrotubula. Ovaj konjugat omogućava vrlo specifično…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  61 POLAZNIKA

  Imunizacija kao pojam je vrlo aktuelna ovih dana u trenutku kada sve zemlje svijeta pokušavaju da vakcinišu, odnosno imuniziraju što veći dio populacije u ovoj dugoj borbi protiv Covid-19 pandemije. Iako svi medicinski profesionalci više-manje znaju osnovne postulate vezano za imunizacju, ipak se radi o dosta širokoj oblasti koje se vrijedi podsjetiti u ovakvim okolnostima. Jedan od lokalnih voditelja programa imunizacije u ovom konciznom i vrlo informativnom tečaju na jednom mjestu donosi sve ono što…

  POKRENI
 • 5( 1 RECENZIJE )
  71 POLAZNIKA

  Predstavljamo Vam jubilarnu – stotu CME aktivnost na našem portalu. Za ovu priliku smo se potrudili da pripremimo predavanje koje je vrlo aktuelno u ovo doba pandemije zbog veće upotrebe antibiotika (često neracionalno), ali je aktuelno i bez Covid-19, jer je Clostridium difficile infekcija u značajnom porastu u cijelom svijetu. U ovoj aktivnosti naš Glavni urednik prezentira revijalni prikaz brojnih radova na temu povezanosti primjene inhibitora protonske pumpe (IPP) i pojavnosti C. difficile infekcije bilo…

  POKRENI
 • 0( 0 RECENZIJE )
  39 POLAZNIKA

  Omalizumab je humanizirano monoklonsko antitijelo usmjereno ka slobodno cirkulirajućem IgE, te se koristi stoga u smislu redukcije senzitivnosti ka alergenima sa dvije glavne terapijske indikacije – teška alergijska astma i hronična urtikarija. Ovaj lijek ima ekstenzivno kliničko iskustvo, te u kliničkim studijama pokazuje odličan efekat kod ovih formi astme u smislu redukcije broja egzacerbacija, odlazaka u hitnu pomoć i hospitalizacija. O ovome svemu, mjestu omalizumaba u liječenju i terapijskim smjernicama liječenja bronhijalne astme jedan od…

  POKRENI