Slika profila
Pogledajte profil od Aida Pilav

Aida Pilav

interna medicina/gastroenterologija

Rođena u Sarajevu 1970 godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu te Medicinski fakultet u junu 1995 godine. Zaposlena 1996 godine na Klinici za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Specijalistički ispit iz interne medicine položila u oktobru 2006 godine. Postdiplomski studij završila 2006 godine. Magistarski rad pod nazivom „Efekat biološke terapije na vrijednosti trombocita i C reaktivnog proteina kod pacijenata oboljelih od upalnih bolesti crijeva“ odbranila u aprilu 2014 godine. U maju 2017 godine položila subspecijalistički ispit. Autor i koautor u 20 naučnih i stručnih radova. Prisustvovala, te aktivno učestvovala u radu brojnih kongresa iz oblasti gastroenterologije i hepatologije u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Od septembra 2009-marta 2017 godine bila na funkciji sekretara Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine, te je kao predstavnik Asocijacije u više europskih gastroenteroloških tijela i foruma aktivno učestvovala u njihovom radu. Tečno govori engleski, pasivno se služi njemačkim jezikom
  •  170
  • 5

O CME.ba

CME.ba je prva online, multimedijska edukacijska platforma za kontinuiranu medicinsku edukaciju u BiH.

KONTAKT I IMPRESUM

USLOVI KORIŠTENJA

Ko je trenutno prijavljen?

Trenutno nema prijavljenih korisnika

Pretplatite se na naš newsletter

vrh
2021 © CME.ba Sva prava zadržana. Proudly made with Apple.