Slika profila
Pogledajte profil od Mirsad Selimovic

Mirsad Selimovic

internista/kardiolog

Subspecijalizacija iz oblasti kardiologija,  Federalno ministarstvo zdravstva, Univerzitetski klinički centar Tuzla. 2021. Doktor medicinskih nauka. Evropski univerzitet Kallos Tuzla. Medicinski fakultet, odsjek Biomedicina i zdravstvo 2020. Magistar menadžmenta, smjer upravljanje kvalitetom u zdravstvu. Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet.2019. Dijabetolog. Udruženje endokrinologa i dijabetologa TK. Ljekarska komora TK. 2019. Specijalista interne medicine. Federalno ministarstvo zdrvastva. Univerzitetski klinički centar Tuzla.2015. Doktor medicine. Univerzitet u Tuzli. Medicinski fakultet. 2007. Edukacije:  Škola EKG-a u organizaciji Udruženja kardiologa u BiH. Sarajevo. 2021. Škola dijabetologije u organizacije Udruženja dijabetologa BiH. Tuzla. 2019. Škola Holer monitoringa u organizaciji Udruženja kardiologa u BiH i kompanije Schiller. Sarajevo. 2019. Škola kardiopulmonalne reanimacije (ALS/Active life support) u organizaciji  European Resuscitation Council. Novi sad (Srbija) 2019. Škola ultrazvuka abdomena u organizaciji JZU UKC Tuzla. 2013. Škola ultrazvuka srca u organizaciji Udruženja kardiologa u BiH i JZU UKC Tuzla. 2012. Tečaj upravljanja kvalitetom u zdravstvu u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u Fedearaciji BiH (AKAZ). Tuzla. 2010.
  •  104
  • 0

O CME.ba

CME.ba je prva online, multimedijska edukacijska platforma za kontinuiranu medicinsku edukaciju u BiH.

KONTAKT I IMPRESUM

USLOVI KORIŠTENJA

Ko je prijavljen?

There are no users currently online
vrh
2022 © CME.ba Sva prava zadržana. Proudly made with Apple.