SVI TEČAJEVI


{"title":"Svi te\u010dajevi","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"","masonry":"0","grid_columns":"clear2 col-md-6","column_width":"200","gutter":"30","grid_number":"8","infinite":"1","pagination":"0","grid_excerpt_length":"300","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":".block h4.block_title {\ntext-transform: uppercase; !Important;\n}"}
 • COVID-19: integralni pristup

  11 Septembra,2021 / 1 Comments

  Ako bismo mogli da nazovemo ovaj tečaj drugačije nego što je to autor želio, sigurno bismo ga nazvali "Sve što zdravstveni djelatnik treba da zna o COVID-19". Rijetko kada postoji prilika da  neki medicinski profesionalac čuje i gleda predavanje o nekoj temi u sklopu kojeg je obuhvaćeno...

 • Hemofilija: virtualni simpozij

  01 Septembra,2021 / 0 Comments

  Već smo i ranije na našem portalu govorili o hemofiliji, o njenoj dijagnozi i tretmanu. Međutim, hemofilija, iako rijetka bolest zaslužuje temeljitiju pažnju, s obzirom na pojavu novih terapeutika koji značajno reduciraju rizik od po život opasnih krvarenja, te omogućavaju normalan život...

 • Hemoroidalna bolest

  30 Jula,2021 / 0 Comments

  I ranije smo na našem portalu govorili o hemoroidima i analnim fisurama. U ovoj novoj CME aktivnosti donosimo sadržaj hibrdnog predavanja o ovoj temi, uz akcenat na dva preparata koji imaju vrijedno mjesto u tretmanu hemoroidalne bolesti. U ovom konciznom, dobro koncipiranom i usmjernom...

 • Analiza podataka kliničkih ispitivanja ASCLEPIOS I & II

  27 Jula,2021 / 0 Comments

  ASCLEPIOS studije su randomizirane, dvostuko slijepe, dvostuko maskirane studije faze III s paralelnim skupinama i fleksibilnim trajanjem (do najviše 30 mjeseci), u kojima se uspoređivala efikasnost i sigurnost primjene lijeka ofatumumab, u odnosu na teriflunomid, kod bolesnika s relapsnom...

 • Važnost rane terapijske intervencije u liječenju multiple skleroze sa visokoefikasnim terapijama

  26 Jula,2021 / 0 Comments

  Sve je više studija koje naglašavaju važnost rane terapijske intervencije u multiploj sklerozi (MS). Postoje podaci u literaturi da praktično sa prvom pojavom demijelinizacijskih lezija, čak i bez očitog neurološkog deficita primjena visokoefikasne terapije u ovom periodu može produžiti...

 • Ofatumumab – novo monoklonalno antitijelo u terapiji relapsnog oblika multiple skleroze (RRMS)

  25 Jula,2021 / 0 Comments

  CD20 receptor je poznata meta u tretmanu mutiple skleroze. Ofatumumab je novo monoklonalno antitijelo usmjereno prema ovom receptoru, koje se za razliku od rituksimaba i okrelizumaba veže za druge epitope na molekuli CD20, a što za posljedicu ima sporiju brzinu otpuštanja uz dugotrajnu...

 • Anafilaksa u preporukama 2021

  24 Jula,2021 / 0 Comments

  Anafilaksa je po život opasna alergijska reakcije kod koje minute mogu dijeliti pacijenta od smrtnog ishoda. Kvalitetno, na dokazima bazirano znanje vezano za tretman anafilakse je conditio sine qua non za svakog zdravstvenog djelatnika. Upravo stoga, u ovom izvanrednom revijalnom prikazu...

 • Različiti aspekti bola

  04 Jula,2021 / 0 Comments

  U srijedu, 16.06.2021. godine održan je četvrti po redu simpozij o bolu u sklopu niza edukativnih skupova projekta HEPMP, podržanog od strane Erasmus+ programa Evropske Unije. Konzorcijum projekta čine predstavnici devet ustanova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i...

Loading..
No more to load