SVI TEČAJEVI


{"title":"Svi te\u010dajevi","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"","masonry":"0","grid_columns":"clear2 col-md-6","column_width":"200","gutter":"30","grid_number":"8","infinite":"0","pagination":"1","grid_excerpt_length":"400","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":".block h4.block_title {\ntext-transform: uppercase; !Important;\n}"}
 • Evolucija liječenja multiple skleroze i racionala iza lijeka Ocrevus

  Decembar 29,2018 / 1 Comments

  Neosporno je da je multipla skleroza (MS) jedna od bolesti u kojima je današnja medicina donekle insuficijentna kada je u pitanju njen tretman, a do skoro i zaustavljanje njene progresije. Dugo se smatralo da u patogenezi MS kada su upitanju imunološke stanice, kardinalnu ulogu igraju T-limfociti, međutim istraživanja u zadnjoj dekadi su pokazala da i B-stanice imaju iznimno važnu ulogu. Ovo...

 • Algoritam dijagnostike limfadenopatija

  Decembar 26,2018 / 0 Comments

  Jedan od vrlo čestih problema u svakodnevnoj kliničkoj praksi, posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a za koji smo dobili mnogobrojne upite naših kolega je našao mjesto i na našem portalu. Limfadenopatija, kao i svaki drugi klinički znak može biti znak banalne infekcije, ali može biti i koban predznak ogromne borbe koja čeka i ljekara i pacijenta. Stoga je osobito bitno na vrijeme...

 • Psorijaza

  Decembar 21,2018 / 0 Comments

  Psorijaza je hronično, sistemsko, inflamatorno, genetski predisponirano, imunološki posredovano oboljenje nepredvidivog toka i kliničkog ispoljavanja koje primarno zahvata kožu i zglobove. Udružena je sa brojnim komorbiditetima i konsekvencama koje snažno utiču na kvalitet života oboljelih osoba. Pojava biološke terapije, posebno anti TNF-alfa lijekova, promijenila je način i ishode...

 • Improving treatment strategies for follicular lymphoma patients

  Novembar 12,2018 / 1 Comments

  U sklopu 2. kongresa hematologa Makedonije, 19.4.2017.godine, održan je satelitski simpozij u organizaciji Roche Macedonia DOOEL Skopje, sa naslovom Poboljšanje terapijskih strategija za pacijente sa folikularnim limfomom. Simpozij je bio iznimnog kvaliteta, i srećom, snimljen je u cjelosti. Roche Macedonia DOOEL Skopje nam se obratila da na temelju snimka ovog iznimnog simpozija napravimo...

 • Aktuelni problemi u pedijatriji - 2018

  Novembar 01,2018 / 0 Comments

  U subotu, 27.10.2018.godine u Hotelu Tuzla održan je 28. po redu sastanak pedijatara sjeveroistočne BiH sa temom "Aktuelni problemi u pedijatriji", sa 6 iznimnih predavača iz Srbije, Hrvatske i BiH. Sastanak je održan u organizaciji Central European Journal of Paediatrics, časopis Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla u saradnji sa Klinikom za dječije bolesti UKC Tuzla. Program sastanka...

 • Hronični artritisi

  Septembar 16,2018 / 1 Comments

  Reumatoidni artritis (RA) je hronično, inflamatorno, imunološki posredovano oboljenje zglobova koje može imati i sistemske manifestacije u smislu vanzglobnih tegoba i sistema. RA je bolest koja dominantno aficira ženski spol (3:1 u odnosu na muškarce), progresivna je i sa svojom destruktivnom prirodom dovodi do teškog invaliditeta i prijevremenog mortaliteta. Spondiloartritisi takođe bitan...

 • Trombofilija i akušerske komplikacije

  August 26,2018 / 1 Comments

  Trombofilija u trudnoći predstavlja kontroverznu temu. Dok jedni smatraju da je učinak trombofilije na nastanak akušerskih komplikacija i gubitak trudnoće mali, drugi su skloni trombofilijama pripisati gotovo sve probleme nastale u trudnoći. Poseban medicinski problem je spontani pobačaj, bilo da se radi o ranom gubitku trudnoće ili je pak to gubitak trudnoće u drugom trimestru....

 • her2

  Neoadjuvantni tretman HER2 pozitivnog karcinoma dojke

  August 03,2018 / 0 Comments

  Izniman progres u ishodu liječenja pacijentica sa HER2-pozitivnim karcinomom dojke je već napravljen. Ipak, postoji populacija pacijentica sa dodatnim potrebama u liječenju. Usljed heterogenosti tumorskih karakteristika i odgovora na terapiju, ne postoji univerzalan pristup ‘one size fits all’. Individualizacija terapije je put kojim se optimizira terapijski rezultat sa istovremenim...