SVI TEČAJEVI


{"title":"Svi te\u010dajevi","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"","masonry":"0","grid_columns":"clear2 col-md-6","column_width":"200","gutter":"30","grid_number":"8","infinite":"0","pagination":"1","grid_excerpt_length":"400","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":".block h4.block_title {\ntext-transform: uppercase; !Important;\n}"}
 • Dijabetička polineuropatija

  13 Avgusta,2020 / 0 Comments

  Dijabetična polineuropatija je jedna od komplikacija šećerne bolesti koja može značajno da naruši kvalitet života pacijenta, a i da dovede do vrlo loših posljedica kao što su amputacije ekstremiteta. Postoje različiti terapijski modaliteti koji mogu prevenirati pojavu dijabetične polineuropatije. U ovom fokusiranom tečaju 2 eksperta na ovom polju daju revijalni pregled onoga što...

 • JAK inhibicija u reumatoidnom artritisu

  30 Jula,2020 / 0 Comments

  Reumatoidni artritis je teška i onesposobljavajuća bolest. U zadnje 2 dekade paradigma liječenja ove bolesti se značajno promijenila uvođenjem bioloških lijekova koji su promijenili ishode, posebice kada je u pitanju progresija prema invaliditetu i različitim stepenima onesposobljenja. Međutim, medicinska nauka ne miruje i stalno traži nove mete djelovanja na ovu bolest. Porodica...

 • Takeda IBD virtualni simpozij

  20 Jula,2020 / 0 Comments

  Opet donosimo nešto posve novo. U saradnji sa farmaceutskom kućom Takeda i Video produkcijom KREATIVLUK, koja je i tehnički partner portala, predstavljamo Vam virtuelni simpozij, prvi u BiH. Vrhunska produkcija i zanimljiv klinički sadržaj su samo krune ove CME aktivnosti koja predstavlja užitak i za gledanje i za slušanje. U ovom virtuelnom simpoziju, po uzoru na najveće svjetske CME...

 • Vodiči i nove terapijske opcije u liječenju pedijatrijske multiple skleroze

  06 Jula,2020 / 1 Comments

  Pedijatrijska multpla skleroza (MS) se definira kao ona bolest koja se pojavi prije 18-te godine života. Postavljanje dijagnoze pedijatrijske MS je kompleksno jer mnoga druga stanja imitiraju kliničku sliku MS. Pored toga što pedijatrijski pacijenti sa MS imaju jako teške relapse, stopa relapsa je 2-3 puta češća nego u adultnoj populaciji. U ovom kratkom i fokusiranom tečaju, autor...

 • Multipla skleroza kod pedijatrijske populacije

  05 Jula,2020 / 0 Comments

  Pedijatrijska multpla skleroza (MS) se definira kao ona bolest koja se pojavi prije 18-te godine života. Postavljanje dijagnoze pedijatrijske MS je kompleksno jer mnoga druga stanja imitiraju kliničku sliku MS. Pored toga što pedijatrijski pacijenti sa MS imaju jako teške relapse, stopa relapsa je 2-3 puta češća nego u adultnoj populaciji. U ovom izvanrednom, usmjerenom tečaju,...

 • Faktori rizika u liječenju Hodgkinovog limfoma: uloga, značaj, izazovi

  04 Jula,2020 / 0 Comments

  Uprkos odličnom inicijalnom odgovoru pacijenata sa Hodgkinovim limfomom na standardnu terapiju, 5-10% pacijenata inicijalno ne odgovori, dok 10-30% njih ima relaps. Neki pacijenti koji potom budu podvrgnuti visokodoznoj kemoterapiji, te autolognoj transplantaciji matičnih ćelija imaju neke faktore rizika koji povećavaju mogućnost za progresiju bolesti ili smrtni ishod čak i nakon autologne...

 • Prvi BH IBD&COVID webinar

  22 Juna,2020 / 0 Comments

  Pacijenti na biološkoj terapiji, kao i uopšte na bilo kojem tipu terapije za inflamatorne bolesti crijeva predstavljaju ranjivu populaciju u bilo kojoj situaciji kada imamo epidemije, a posebice ovako opasnu kao što je Covid-19. Problemi sa tretmanom ovih pacijenata u toku Covid-19 epidemije su mnogobrojni. U prvom BH webinaru na temu "Liječenje IBD pacijenata tokom i nakon COVID-19...

 • Savremeni pristup liječenju stabilne angine pectoris

  28 Maja,2020 / 0 Comments

  Angina pectoris - bol u grudima...stanje koje je opisano prije 3000 godina od strane indijskog ljekara Benaris-a, ali i danas jedno od najčešćih kardioloških stanja na svim nivoima zdravstvene zaštite. Paradigma u liječenju angine pectoris se kontinuirano mijenja sa napretkom medicine, sa novim metama za invazivni i posebice, za farmakološki tretman. Srce je mišićni organ koji...