Tečajevi predavačaSpecijalizacija predavača

Specijalizacija/subspecijalizacija

pulmologija/onkologija

Osnovni podaci

Ime i prezime

Miroslav Samaržija

Titula

Akademik, prof.dr.sc.

Država

Hrvatska

Djelatnost

Klinički centar

Institucija

KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti Jordanovac

Nivo edukacije

Doktor medicine, Specijalista, Subspecijalista, Magistar nauka, Doktor nauka

Biografski podaci

Član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Miroslav SAMARŽIJA rođen je 1958. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao stupanj doktora medicinskih znanosti u dobi od 33 godine. U više navrata educirao se u inozemstvu, poglavito u Americi (Sveučilište države Kolumbija, Columbia University; Sveučilište Harvard, Harvard University; Američki instituti za zdravlje, NIH, Bethesda) te u Austriji (AKH Beč). Danas je vodeći hrvatski pulmolog s velikim međunarodnim znanstvenim i stručnim ugledom. U drugom uzastopnom mandatu predvodi vodeću pulmološku kliniku u Hrvatskoj. Predsjednik je i utemeljitelj Hrvatskoga torakalnog društva. Do sada je bio predsjedatelj šest nacionalnih torakalnih kongresa i nekoliko elitnih međunarodnih znanstvenih skupova. Redoviti je profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Objavio je više od 250 publikacija od čega 59 radova citiranih u međunarodnim bazama, citiran je u 440 puta u bazi WoS te više od 500 puta u bazi Scopus. Suautor je u 14 knjiga s 27 poglavlja, istraživač je u deset znanstvenih projekata u zemlji i inozemstvu te je nositelj jednog patenta. Bio je istraživač u brojnim velikim međunarodnim studijama publiciranim u vodećim medicinskim časopisima kao što su New England Journal of Medicine i Lancet, s kumulativnim impakt faktorom 183 deset najvažnijih radova. Zapažen i originalan znanstveni i stručni doprinos dao je u istraživanjima bolesti plućne cirkulacije, karcinoma pluća, kronične opstruktivne plućne bolesti te transplantacije pluća.

Održao je više od dvadeset pozvanih predavanja na uglednim sveučilištima u inozemstvu te na međunarodnim skupovima. Uveo je više novih nastavnih sadržaja na Medicinskom fakultetu. Bio je mentor pri izradi 5 magistarskih radova i 9 doktorskih disertacija te mentor 20 specijalizanata, od kojih je pet danas profesorima ili docentima na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci. Za svoj znanstveni i stručni rad dobio je međunarodna i domaća priznanja, uključujući i Nagradu rektora Sveučilišta u Zagrebu, Nagradu grada Zagreba te Odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske. Član je 12 hrvatskih, europskih i američkih stručnih društava, član je Središnjega etičkoga povjerenstva Ministarstva zdravlja, Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta u Zagrebu i nacionalni koordinator za specijalizaciju iz pulmologije. Voditelj je specijalističkog poslijediplomskog studija iz pulmologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je i upravitelj Zaklade Hrvatska kuća disanja te utemeljitelj programa transplantacije pluća u Hrvatskoj. Svojim dosadašnjim radom dao je velik i prepoznatljiv osobni doprinos hrvatskoj medicini i medicinskim znanostima.

O CME.ba

CME.ba je prva online, multimedijska edukacijska platforma za kontinuiranu medicinsku edukaciju u BiH.

KONTAKT I IMPRESUM

USLOVI KORIŠTENJA

Ko je trenutno prijavljen?

Trenutno nema prijavljenih korisnika

Pretplatite se na naš newsletter

vrh
2018 © CME.ba Sva prava zadržana. Proudly made with Apple.