POMOĆ I UPUTEAplikacija CME.ba je vrlo jednostavna za korištenje. Aplikacija je u cjelosti funkcionalna na svim iOS i Android uređajima i u svim veličinama i orijentacijama - dakle svi tipovi iPhona i iPad-a, te Android telefona i tableta.

Odmah po instalaciji i pokretanju aplikacije, dočekat će Vas sljedeći ekran. Potrudili smo se da prikaz bude vrlo jednostavan i samoobjašnjavajući. Na dnu ekrana se nalazi alatna traka sa izbornikom i četiri osnovne stavke - Početna, Svi tečajevi, Moj profil i Pomoć. Detaljno objašnjenje šta se nalazi na svakoj od stavki možete pogledati u tekstu ispod.

 

 

Prije početka korištenja aplikacije, savjetujemo da prvo otvorite stavku Moj profil kako biste se registrovali. Detaljno objašnjenje postupka je dato ispod.

Navigacija u aplikaciji je vrlo jednostavna. Svaki elemenat trake izbornika otvara se pritiskom na isti. Unutar prve dvije stavke izbornika možete otvoriti svaki od tečajeva. Napominjemo da tečajevima možete pristupti jedino ako ste prijavljeni - za detalje pogledajte stavku Moj profil.

 

 

Unutar svakog prikaza, omogućena je navigacija gestovima, pa za vraćanje na prethodnu stranicu, povucite prstom sa lijevog ruba ekrana prema desno, odnosno na vraćanje prema naprijed, prevucite prstom sa desnog ruba ekrana prema lijevo.

 

 

U svakom trenutku, možete se vratiti na zadani početni prikaz svakog prikaza trake izbornika tako što sa vrha ekrana povučete prstom prema dole, čime će se prikaz osvježiti.

Navigacija kroz tečaj je jednostavna i u skladu je sa načinom navigacije na samom Portalu. Nakon otvaranja tečaja, prikazuje se naslovnica sa osnovnim podacima o tečaju, video najavom koju možete pokrenuti, a koja daje video sadržaja tečaja, te podatke o autoru i sponzoru/ima. Na dnu stranice se nalazi dugme za početak tečaja. Ukoliko ste već pristupili ovom tečaju, tekst na dugmetu će glastiti Nastavi tečaj.

 

 

Nakon ulaska na tečaj, otvara se stranica sa najavom. U gornjem lijevom uglu se nalazi dugme sa strelicom koja otvara navigacijski izbornik tečaja sa svim nastavnim jedinicama. Glavna nastavna jedinica se obično sastoji od videa predavanja koji se može uvijek pokrenuti i otvara se u prikazu preko cijelog ekrana. Ispod se nalazi galerija sa svim slajdovima predavanja.

U svakom trenutku možete prelaziti sa jedne na drugu nastavnu jednicu. Kada ste završili sa tečajem, možete preći na završni test kako biste testirali usvojeno znanje.

 

 

Prilikom pokretanja testa, otvara Vam se forma sa pitanjima na koja trebate odgovoriti. Pitanja mogu biti u različitim formama, kako je to i naznačeno. Kada završite test u gornjem desnom uglu se nalazi dugme sa dva linka - ZAVRŠI TEST, čime se test završava i ocjenjuje, te SAČUVATI NAPREDAK U TESTU čime se napredak snima i koji se može koristiti kada poželite da nastavite testiranje poslije.

 

 

Završavanjem testa, isti se automatski ocjenjuje, te je moguće pogledati ostvareni uspjeh i po potrebi ponoviti testiranje u slučaju da ste nezadovoljni uspjehom. Moguće je ponoviti test do 3 puta. Ukoliko ste zadovoljni uspjehom, otvarate navigacijsku traku dodirom na dugme sa strelicom gore lijevo i završavate tečaj dodirom na dugme ZAVRŠI TEČAJ.

 

Ukoliko niste registrovani na Portalu, za potpuni pristup svim tečajevima, morat ćete to učiniti. Registracijska forma se nalazi u izborniku Moj profil. Po otvaranju ovog prikaza dočekat će Vas forma za prijavu ispod koje se nalazi link za registraciju.

 

 

Ukoliko ste već od ranije registrovani na portalu, u ovu formu možete unijeti Vaše korisničko ime i lozinku i to je to. Aplikacija pamti Vašu prijavu i ostajete prijavljeni sve dok je koristite. Ukoliko niste, otvorite link sa oznakom REGISTRACIJA i time dolazite na formu za registraciju.

 

 

U formi za registraciju, popunite sve tražene podatke, osobito broj licence jer se želimo uvjeriti da ste zdravstveni djelatnik (i da, ovo zbilja provjeravamo), i registrujte se. Potom provjerite Vaš email, kliknite na link za aktivaciju, te se potom vratite u aplikaciju, osvježite ovaj prikaz povlačenjem prema dole i potom upišite Vaše korisničko ime i lozinku u predviđena polja.

I to je to...:)

 

Prva stavka u alatnoj traci - Početna - daje početni prikaz u 4 osnovne trake:

  • Prva traka, u vrhu ekrana daje prikaz zadnjih 6 objavljenih tečajeva.
  • Druga traka daje prikaz svih kategorija tečajeva na Portalu.
  • Treća traka daje prikaz 8 najpopularnijih tečajeva, odnosno tečajeva sa najvećim brojem polaznika.
  • Četvrta traka daje prikaz tečajeva, preporučenih od strane Uredništva Portala

 

 

Svaka od traka se može pomjerati prema lijevo ili desno, a aplikacija to automatski čini i bez interakcije korisnika. Dodirom naslovne slike svakog od tečaja, pojavljuje se naslov istoga, a dalje automatsko pomjeranje trake se zaustavlja. Dodatni dodir iste naslovne slike otvara naslovnicu tečaja.

Druga stavka u alatnoj traci - Svi tečajevi - daje prikaz svih do sada objavljenih tečajeva, hronološkim redom.

 

 

Tečajevi su podijeljeni na stranice, od kojih svaka stranica ima 8 tečajeva. U dnu prikaza se nalazi manja traka sa oznakama stranica, odnosno sa oznakom na kojoj se stranici trenutno nalazite. Svaku od stranica možete zasebno otvoriti.

Ovo je prikaz kojim upravljate prijavom u aplikaciju ukoliko niste prijavljeni, odnosno u kojem upravljate Vašim profilom ukoliko ste već prijavljeni. Takođe, ovo je i prikaz u kojem se možete registrovati na Portalu, koristeći formu za prijavu.

 

 

Način na koji se registrujete je već objašnjen ranije. Ukoliko ste prijavljeni, u ovom prikazu će se otvoriti detalji Vašeg profila. Vaši lični podaci, tečajevi koje pohađate, certifikati koje ste dobili. Sve naravno možete otvoriti i editovati i imati puni prostup Vašem profilu.

 

Počevši od verzije 1.1, aplikacija CME.ba ima mogućnost za tzv. push obavijesti. Ovo omogućava da primate obavijesti o novim CME aktivnostima i ostalim vijestima sa Portala.

 

 

Kada se dostave na Vaš uređaj, push obavijesti možete vidjeti na zaključanom ekranu ili u notifikacijskom centru. Svaka obavijest sa sobom nosi link, te kada je dotaknete, automatski otvarate našu aplikaciju uz otvaranje linka unutar naše aplikacije - obično novi tečaj.

1. Opšti uslovi

Internet portal CME.ba i pripadajuće mobilne aplikacije CME.ba su u vlasništvu DSO "Portal CME.ba", Tuzla (u daljnjem tekstu: CME.ba). Za vrijeme korištenja Portala CME.ba ili pripadajućih mobilnih aplikacija, primjenjuju se ovdje navedena pravila i opšti uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni u Bosni i Hercegovini.

CME.ba je Internet portal namjenjen edukaciji ljekara, farmaceuta, stomatologa, medicinskih biohemičara, medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika, kao i studenata koji se školuju za gore navedena zanimanja. Prihvaćanjem ovih uslova garantujete da ste zdravstveni djelatnik ili student gore navedenih zanimanja. Informacije koje ovdje nađete nisu zamjena za Vaše znanje i iskustvo na temelju kojih donosite odluku o određenom dijagnostičkom ili terapijskom postupku.

CME.ba zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove opšte uslove korištenja te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene opštih uslova korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

 

2. Korištenje sadržaja

Korištenjem sadržaja korisnik CME.ba prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja, te prihvaća koristiti sadržaj portala CME.ba isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost. Preporuke i upute navedene na ovome portalu nisu zamjena za zdrav razum i primjereno kliničko rasuđivanje, te ne moraju nužno biti primjenjive na svakog pacijenta.

CME.ba izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje CME.ba na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u BiH, kao i dobri običaji.

 

3. Vlasništvo sadržaja

Sadržaji koji se nalaze na Portalu CME.ba u vlasništu su DSO "Portal CME.ba", partnera ili pojedinih autora, te se ni u kakvom obliku ne smiju reproducirati, distribuirati ili koristiti na način koji nije definiran ovim uvjetima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava.

 

4. Zaštita autorskih prava

Sadržaj na CME.ba zaštićen je autorskim pravima. Upotreba sadržaja objavljenih na stranicama CME.ba je dozvoljena u privatne, informativne, znanstvene i/ili edukativne svrhe.

Dozvoljeno je sadržaj nekomercijalno prikazivati u neizmijenjenom obliku direktno sa Portala CME.ba na sastancima u medicinskim ustanovama, te na edukacijskim sastancima, radionicama, u obrazovnim ustanovama zdravstvenih djelatnosti, a u cilju diseminacije znanja i naučne misli, uz razumijevanje činjenice da se certifikati o završenom tečaju izdaju isključivo individualnom registriranom korisniku koji tečaj dovrši. Obavijest portalu o javnom prikazivanju emailom je obavezna za ovakve situacije i mora se napraviti unutar 7 dana od prikazivanja.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na CME.ba ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka CME.ba.

 

5. Zaštita osobnih podataka

U okviru portala za zdravstvene djelatnike prikupljamo podatke na dobrovoljnoj osnovi. Osobni podaci korisnika dostavljaju se trećim osobama isključivo u svrhu ostvarivanja prava na bodove za neku od trajnih edukacija zdravstvenih djelatnika ili kad je to zakonska obveza.

 

6. Privola na kontakt

Registracijom korisnik daje suglasnost i privolu da ga se kontaktira putem sredstava elektroničke komunikacije te da prima materijale i obavijesti Portala CME.ba. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu odjavom sa mailing liste na koju se prijavio.

 

7. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja Portala CME.ba, nadležan je stvarno nadležni sud u Tuzli.

Korištenjem i/ili registracijom na Portalu CME.ba korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja CME.ba i da ih u cjelosti prihvaća.

 

U Tuzli, 01.07.2017.

Datum zadnje izmjene: 04.11.2018.

AKREDITACIJSKI I NAUČNI PARTNERI

 

 

ZLATNI PARTNER

 

SREBRENI PARTNERI

 

PARTNERI

 

 

TEHNIČKI PARTNERI

 

CME.ba 1.1

Portal CME.ba

Tuzla, Bosna i Hercegovina

[email protected]