• 0( 0 RECENZIJE )
    14 POLAZNIKA

    Novi oralni antikoagulansi (NOAK) dobijaju sve više na važnosti u prevenciji tromboembolijskih incidenata u sklopu, ali i kao posljedica različitih stanja. NOAK se mogu podijeliti na dvije grupe prema načinu djelovanja: na direktne inhibitore trombina, te na direktne inhibitore faktora Xa, a koji su i tema ovog online simpozija kojeg Vam donosimo u saradnji sa farmaceutskom kućom Pfizer i našim partnerom, video podukcijom Kreativluk. Fibrilacija atrija je bitan riziko faktor za pojavnost moždanog udara, sa…

    POKRENI