• 5( 1 RECENZIJE )
    51 POLAZNIKA

    Predstavljamo Vam jubilarnu – stotu CME aktivnost na našem portalu. Za ovu priliku smo se potrudili da pripremimo predavanje koje je vrlo aktuelno u ovo doba pandemije zbog veće upotrebe antibiotika (često neracionalno), ali je aktuelno i bez Covid-19, jer je Clostridium difficile infekcija u značajnom porastu u cijelom svijetu. U ovoj aktivnosti naš Glavni urednik prezentira revijalni prikaz brojnih radova na temu povezanosti primjene inhibitora protonske pumpe (IPP) i pojavnosti C. difficile infekcije bilo…

    POKRENI