• 0( 0 RECENZIJE )
    11 POLAZNIKA

    Probiotici se prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije definiraju kao živi mikroorganizmi koji kada se daju u dovoljnim količinama mogu da imaju pozitivan efekat na zdravlje domaćina, a čija je dobrobit dokazana u kontrolisanim studijama. Naglasak je na kontrolisane studije koje moraju pokazati da su probiotici zbilja efikasni za pojedina stanja. Među brojnim probiotskim kulturama koje su dominantno bakterijske, izdvaja se jedna kvasnica – Saccharomyces Boulardi, koja je ekstenzivno proučavana u multiplim dobro kontroliranim studijama zadnjih…

    POKRENI