• 0( 0 RECENZIJE )
    13 POLAZNIKA

    Anafilaksa je po život opasna alergijska reakcije kod koje minute mogu dijeliti pacijenta od smrtnog ishoda. Kvalitetno, na dokazima bazirano znanje vezano za tretman anafilakse je conditio sine qua non za svakog zdravstvenog djelatnika. Upravo stoga, u ovom izvanrednom revijalnom prikazu smjernica Evropskog savjeta za resusitaciju (ERC), naš autor daje prikaz onoga što je novo, te ponavlja ono što je prenešeno iz starih smjernica i to na vrlo konkretan usmjeren način – step by step.…

    POKRENI